Grad Pula partner u projektu za koji je osigurano 1,8 milijuna bespovratnih sredstava

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula započeo je s provedbom projekta „Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju-Zajedno rastimo sigurnije“ za čiju su provedbu potpisali ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Projekt, u kojemu je Grad Pula partner, ukupne je vrijednosti 1,8 milijuna kuna, a provodi se do 29. listopada 2023. godine. Financiran je putem ITU mehanizma iz Europskog socijalnog fonda „Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

„Projektom “Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju-Zajedno rastimo sigurnije” daje se snažna podrška djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima na Urbanom području Pula, pružanjem usluga savjetovanja i pomaganja, psihosocijalne podrške i rane intervencije u sklopu aktivnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda–Pula. Projektom se educiraju djelatnici i provodi javna kampanja usmjerena na promicanje prava ranjivih skupina, što će rezultirati uključivanjem u život zajednice te optimalnim rastom i razvojem djeteta, u skladu s potrebama i interesima“, rekla je ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula Loretta Morosin.

U projekt će biti uključeno 24 djece i isto toliko članova njihovih obitelji s Urbanog područja Pula. Tokom trajanja projekta stručni tim Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula.  kroz individualni rad s djecom, provodit će ranu intervenciju, psihosocijalnu podršku i pomaganje, a obiteljima će pružati usluge savjetovanja i rane intervencije kako bi kvalitetnije odgovorili na razvojne potrebe djeteta. Djelatnici Centra na tjednoj bazi provodit će aktivnosti educiranja u odgojno – obrazovnim institucijama Urbanog područja Pula s naglaskom na važnost ranog prepoznavanja razvojnog rizika te prijenos znanja s djelatnicima ustanova u koje su uključena djeca s teškoćama.

Edukativnim radionicama i javnom kampanjom doprinosi se ostvarenju cilja pružanja podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanju svijesti javnosti o važnosti socijalne sigurnosti djece s teškoćama u razvoju na Urbanom području Pula na način da se senzibilizira javnost o važnosti uključivanja pripadnika ciljnih skupina u život zajednice te dovodi do promjene stavova javnosti o statusu ranjivih skupina kao punopravnih članova društva.

Ujedno, provedbom kampanje u odgojno – obrazovnim  ustanovama povećava se kvaliteta integracije djece s teškoćama u razvoju u redovne predškolske programe i društvo te se članovima njihovih obitelji olakšava život.

Facebook Komentari