Problem traje desetljećima i pokušalo ga se riješiti legalizacijom svih postojećih objekata, no ta je legalizacija samo dala vjetar u leđa nelegalnim graditeljima, upozorio je Dalibor Paus predsjednik IDS-a prilikom prezentacije portala u Hrvatskom Saboru. Bespravni graditelji su shvatili da su oni bili u pravu kad su išli graditi bespravno, a ne oni koji su vadili sve potrebne papire.

Šef Kluba IDS-a je najavio kako će uskoro u saborsku proceduru uputiti prijedloge izmjena zakona o građevinskoj inspekciji kojima bi se komunalne redare ovlastilo i za izdavanje rješenja o zaustavljanju bespravne čvrste gradnje izvan građevinskog područja.

Stoga je 17 gradova i općina s područja Istarske županije u kojima upravlja IDS pokrenulo portal pod nazivom ‘bespravna gradnja.hr’ na kojem se mogu vidjeti svi razmjeri tog problema.

Uspostavljanje portala ima četiri cilja – upozoriti javnost na obim bespravne gradnje, ukazati na to da općine i gradovi u postojećem zakonodavnom okviru poduzimaju ono što je u njihovoj moći kako bi ju spriječile, uključivanje građana jer će moći anonimno prijaviti bespravnu gradnju te dodatni pritisak na vladajuće da se sadašnji zakon promijeni.

Paus je pozvao općine i gradove iz cijele Hrvatske da se pridruže inicijativi, kao i sve građane, kako bi svi zajedno pokušali zaustaviti ovo zlo i pokušali sačuvati prostor za buduće generacije.

Na portalu građani mogu vidjeti sve lokacije bespravne gradnje uzmogućnost anonimne prijave koja se proslijeđuje lokalnoj upravi u Isti Državnom inspektoratu.

IDS-ovci pozvali Vladu da se javno kaže da neće biti nikakve nove legalizacije bespravne gradnje.

Facebook Komentari