Zastupnici u Europskom parlamentu složili su se da sporovi oko skrbništva nad djetetom mogu biti oblik rodno uvjetovanog nasilja ako nasilni partneri koriste sporove kako bi nastavili nanositi štetu svojim žrtvama.

Rodno uvjetovano nasilje

U izvješću usvojenom u srijedu s 510 glasova za, 31 protiv i 141 suzdržanih, zastupnici su pozvali na uvođenje hitnih mjera zaštite žrtava partnerskog nasilja u bitkama za skrbništvo. U tekstu izvješća naglašen je porast partnerskog nasilja tijekom pandemije i poteškoće u pristupu uslugama podrške i pravosuđu.

Također se ponavlja poziv Parlamenta da se „rodno uvjetovano nasilje“ uvrsti među vrste kaznenih djela navedene u članku 83. UFEU-a.

Suizvjestiteljica Luisa Regimenti (EPP, Italija) rekla je: “Partnersko nasilje ozbiljan je i počesto skriven društveni problem koji uzrokuje sustavnu tjelesnu i psihološku traumu. Ima ozbiljne posljedice na žrtve, kao i dubok utjecaj na emocionalno, ekonomsko i socijalno stanje čitavih obitelji.

Odlučno osuđujemo sve vrste obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama te tražimo od nadležnih, posebice u postupcima za razdvajanje ili parnicama za skrbništvom nad djecom, da zajamče odgovarajuću pravdu za ženu i djecu.

Video izjava suizvjestiteljice Luise Regimenti (EPP, Italija)

 

Prava skrbništva i dobrobit djeteta

Ističući alarmantan broj ubojstava žena i djece koji se događaju nakon što žene prijave slučajeve rodno uvjetovanog nasilja, zastupnici su naglasili da važnost zaštite žena i djece od nasilja i dobrobiti djeteta, moraju imati prednost nad drugim kriterijima pri utvrđivanju dogovora o skrbništvu i pravima posjeta.

Prilikom analize slučaja spora o skrbništvu, djeca će imati priliku da ih se sasluša, a u slučajevima u kojima se sumnja na nasilje od strane jednog od partnera, saslušanja moraju provesti obučeni stručnjaci u okruženju prilagođenom djetetu.

Djecu koja su svjedočila obiteljskom nasilju trebalo bi prepoznati kao žrtve rodno uvjetovanog nasilja i trebala bi im se osigurati bolja pravna zaštita i psihološka podrška, smatraju zastupnici.

Suizvjestiteljica Elena Kountoura (Ljevica, Grčka) rekla je: “Parlament šalje jasnu poruku za snažne i odlučujuće korake u rješavanju problema rodno uvjetovanog nasilja u EU-u. Ovaj progresivni izvještaj predstavlja korak naprijed u pružanju sigurnog i pravednog sustava ženama i djeci, žrtvama obiteljskog nasilja, i koji stoji na njihovoj strani.

Prvi put, naš fokus nije usmjeren samo na zlostavljane žene, već na i na posljedice koje nasilje ima za djecu”.

Pristup pravnoj zaštiti, financijskoj potpori i sigurnom smještaju

U tekstu se naglašava da su odgovarajući prihod i ekonomska neovisnost ključni čimbenici koji omogućuju ženama da napuste nasilan odnos. Zastupnici pozivaju države članice da, među ostalim, zaštite žrtve te im i pomognu u postizanju financijske neovisnosti kroz pristup namjenskom stanovanju, zdravstvenim uslugama, prijevozu i psihološkoj potpori.

Također treba zajamčiti pristup odgovarajućoj pravnoj zaštiti, učinkovita saslušanja, mjere zabrane pristupa, sklonište, savjetovanje i financijska sredstva za žrtve.

EP studija: Borba protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja u Europi – Dodana vrijednost Istanbulske konvencije i preostali izazovi (30.10.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf

Nasilje nad ženama: istraživanje provedeno u cijeloj EU

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf

Facebook Komentari