Gradonačelnik Rovinja-Rovigno izrazio je veliko nezadovoljstvo odlukom Istarskih Domova Zdravlja o ukidanju mamografskih pregleda u rovinjskoj ispostavi, tim više što Grad za njih godišnje izdvaja 70.000 kuna.

Nakon što je na posljednjoj je sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno postavljeno pitanje o ukidanju mamografskih pregleda u rovinjskoj ispostavi gradonačelnik Marko Paliaga je izrazio veliko nezadovoljstvo takvom odlukom od strane Istarskih Domova Zdravlja.

Naime, u Rovinju se mamografski pregledi obavljaju od 2005., a riječ je o zdravstvenoj usluzi od velike važnosti obzirom da je ključna kod prevencije i ranog otkrivanja bolesti raka dojke.

Grad je stoga izrazio nemalu zabrinutost kako bi takva odluka mogla obeshrabriti veliki broj žena u redovitom obavljanju kontrole obzirom sada kad će za iste morati putovati do Pule ili Pazina.

Izuzetno se protivim bilo kakvoj centralizaciji zdravstvenih usluga jer smatram da bi one trebale biti što dostupnije – izjavio je gradonačelnik Rovinja-Rovigno Marko Paliaga –, a naročito sam ogorčen što je takva odluka donesena bez da je o istoj obavještena ili upitana Gradska uprava. Tim više što je Grad Rovinj-Rovigno sufinancirao kupnju uređaja za mamografiju za rovinjsku ispostavu te što na godišnjoj razini financira preventivne mamografske preglede za sve žene starije od 40 godina koje imaju prebivalište na području grada, upravo kako bi se motivirao što veći broj žena da se na iste redovito odazovu.

Za tu svrhu svake godine izdvajamo 70.000 kunakako bi ženama koje imaju prebivalište na području Grada Rovinja-Rovigno osigurali besplatne preglede te ih tako potaknuli da brinu o svome zdravlju te da se zaštite protiv ove zloćudne bolesti koja pogađa svaku četvrtu ženu. Smatram kako bi od strane IDZ-a bilo u najmanju ruku korektno da su na vrijeme obavijestili Grad da se pregledi za koje su se i ove godine iz Gradskog proračuna osigurala sredstva više ne obavljaju u Rovinju. Ovako smo tu informaciju morali saznati od naših sugrađanki koje su se požalile na novonastalu situaciju.

Svakako pozdravljamo novi uređaj za mamografsku dijagnostiku koji je zasigurno precizniji te manje zrači, no čvrsto stojim iza mišljenja da bi naše sugrađanke trebale imati mogućnost samostalno odlučiti da li će pregled obaviti na novom uređaju u Pazinu ili u Rovinju, u skladu sa vlastitim mogućnostima i obvezama. Radije da pregled obave putem dosadašnjeg ‘starijeg’ uređaja, nego da od njega odustanu te se izlože riziku kasnog otkrivanja raka dojke», zaključio je Paliaga te nadodao kako će od Istarskih Domova Zdravlja zatražiti da se hitno iznađe solucija kojom bi se mamografski pregledi i dalje mogli obavljati u Rovinju.

Facebook Komentari