Grad Pula je objavio Javni poziv za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2022. od interesa za Grad Pulu za što je u ovogodišnjem proračunu osigurano milijun kuna.

Svrha i cilj dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane Grada Pule i to prema temama navedenima u Javnom pozivu.

Razumijevajući važnost medija za društvo u cjelini, kao i cilj koji se programskim sadržajima želi postići, Grad Pula poziva zainteresirane medije da prijave programske sadržaje u skladu s Javnim pozivom. Uz tekst poziva objavljena su i tri obrasca te popratni dopis koji sadrži popis cjelokupne dokumentacije koju je potrebno podnijeti, a sve kako bi se medijima olakšala prijava.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Pule. Sve prijave moraju u navedenom roku biti zaprimljene u pisarnici Grada Pule, zaključno s danom 21. ožujka 2022. najkasnije do 16:00 sati.

Zaprimljene prijave otvara Povjerenstvo za otvaranje i ocjenu prijava po Javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2022. godini kojeg imenuje gradonačelnik. Povjerenstvo ima tri člana iz redova neovisnih stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu, uređivačkoj politici pisanih ili elektroničkih medija ili stručnjaka na području sociologije ili kulturologije.

U Povjerenstvo nije imenovan niti jedan djelatnik Grada Pule kako bi Povjerenstvo bilo potpuno neovisno te ga čine: Tanja Carić, Borislav Vučković i Goran Prodan.

Tanja Carić profesorica je sociologije, Borislav Vučković dugogodišnji novinar i televizijski urednik te Goran Prodan istraživački novinar i urednik u tiskanim medijima.

Po isteku roka za podnošenje prijava članovi Povjerenstva ocijenit će pristigle prijave te predložiti broj i visinu potpora, a za svoj rad svaki član ima pravo na naknadu od dvije tisuće kuna neto.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na internetskoj stranici Grada Pule (www.pula.hr) u roku od osam dana od dana zaprimanja posljednje uredne prijave.

Javni poziv s popratnim obrascima možete pronaći ovdje.

Facebook Komentari