Istarski župan je s rovinjskim gradonačelnikom potpisao Ugovor o zamjeni nekretnina između Istarske županije i Grada Rovinja. 

Riječ je o Ugovoru putem kojeg Istarska županija i Grad Rovinj zamjenjuju dvije nekretnine, odnosno katastarske čestice smještene na području Rovinja.

U prvom slučaju radi se o katastarskoj čestici br. 10238 k.o. Rovinj u vlasništvu Istarske županije, na kojoj je izgrađen, temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja lječilišni gradski bazen u sklopu bolnice Dr. Martin Horvat, a kojeg su 01.06.2018. potpisali Istarska županija kao osnivač prava građenja i Grad Rovinja kao nositelj prava građenja, na određeno vrijeme u trajanju od 30 godina, a koja svečanim potpisivanjem ugovora o zamjeni nekretnina sada prelazi u vlasništvo Grada Rovinja.

Nekretnina je vrijedna 479.129, 34 eura Druga k.č. broj 9158/29 k.o. Rovinj, obuhvaćena Ugovorom o zamjeni nekretnina, parcela je u suvlasništvu Grada i Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj, a na njoj se nalazi zgrada škole sa pripadajućem dvorištem. Riječ je o nekretnini vrijednoj 475.147,65 eura koja nakon potpisivanja Ugovora o zamjeni nekretnina prelazi u vlasništvo Istarske županije koja je, podsjetimo, osnivač Strukovne škole Eugena
Kumičića Rovinj.

Razliku u vrijednosti zemljišta, u iznosu od 3.981,68 eura Grad Rovinj će, sukladno Ugovoru, isplatiti Istarskoj županiji u cijelosti.

Facebook Komentari