Od 7. ožujka 2023. godine u Carrarinoj 4 može se razgledati novi “Prozor u prošlost” Arheološkog muzeja Istre pod nazivom “Jantar”. Autorica izložbe je viša kustosica Maja Čuka.

Zbog svoje ljepote, lakoće obrade, ljekovitih i pridodanih natprirodnih svojstva, jantar je od prapovijesti do danas važan i dragocjen predmet trgovine. Zabilježeno je više od 350 vrsta jantara, a najpoznatiji i najcjenjeniji je baltički. 

Trgovina „zlatom sa sjevera“, kako se još naziva baltički jantar, postoji još od starijeg kamenog doba, a na području Mediterana trgovina jantarom u kasnom brončanom dobu već postaje uobičajena.

Povoljan geografski položaj Istre uvjetovao je da se njezine prapovijesne zajednice bave i trgovinom jantara. U Prapovijesnoj zbirci Arheološkog muzeja Istre u Puli čuvaju se brojni jantarni nalazi. Najvećim dijelom je riječ o predmetima s nekropola i to jantarnim perlicama različitih boja, oblika i promjera, koje su najčešće bile dijelovi bogatih ogrlica. Osim za ogrlice, perlice su se koristile kao ukras na naušnicama i fibulama. 

Pronalasci jantarnih predmeta u Istri u brončanom i željeznom dobu svjedoče da je i naše područje imalo značajnu ulogu u trgovini prapovijesne Europe. Izložba je popraćena katalogom u kojem između ostalog možete saznati zašto se jantar često naziva kao i prostor u kojem ga ovom prilikom izlažemo – „prozor u prošlost“.

Facebook Komentari