U petak, 10. prosinca 2021. godine, održana je volonterska akcija „Juriš na PET* (*plastiku)“.

U volonterskoj akciji, održanoj na području „Vallelunge“, sudjelovalo je 36 učenika i učenica Gimnazije Pula – članova i članica Volonterskog kluba, koji suu 80 minutaprikupiliviše pet metara kubnih mješovitog otpada.Tijekom dva pripremna susreta, uz podršku zaposlenica Volonterskog centra Istra,Aleksandre Lera i Tihane Fontana te stručne suradnice – psihologinje, koordinatorice školskog volonterskog programa Gimnazije Pula, Lucije Kancijanić, članovi i članice Volonterskog kluba osmislili su volontersku akciju prikupljanja mješovitog otpada, u obliku „natjecanja“, pri čemu su za navedeni angažmanuključenim timovima osigurane simbolične nagrade.Volonterska akcija „Juriš na PET*“ osmišljena je sa ciljevima osvještavanja sudionika/ca o važnosti zaštite okoliša, poticanja mladih i drugih građana/ki na recikliranje te poticanja volonterskog angažman mladih u unaprjeđenju kvalitete života u lokalnoj zajednici.

Dio sakupljene plastične ambalaže, koji je bio primjeren za recikliranje, odvojen je za potrebe EKO Lab-a Gimnazije Pula.Uključeni sudionici i sudionice istaknuli su važnost osiguravanja visokog stupnja participacije mladih u procesu osmišljavanja ciljeva i oblika volonterske akcije koji doprinosi povećanju njihove motivacije za aktivno sudjelovanje i preuzimanje zadataka i odgovornosti u provedbi iste.

Matea Cetina, jedna od članica Volonterskog kluba Gimnazija Pula i vršnjačka edukatorica o volontiranju ističe:„Stekli smo nova poznanstva i zbližili se kao ekipa, a jedna od stvar koja mi je bila super je timski rad i suradnja u grupi te sudjelovanje u osmišljavanju akcije“. „Volonterska akcija mi se jako svidjela, bilo je zabavno natjecati se. Usput smo se zabavili te bolje upoznali sa ostalim sudionicima. Naučili smo da trebamo više brinuti o okolišu i ne bacati smeće“ navodi Eric Geloni, član Volonterskog kluba i vršnjački edukator, dok njihova kolegica iz Volonterskog kluba,Elena Kleva, zaključuje „“Bilo je super, bolje od očekivanog.

Mislila sam da će, zbog kiše, biti dosadno i da će se odgoditi, ali sam se, unatoč svemu, super zabavila. Bila je dobra atmosfera i kasnije smo čak otišli na kavu i povezali se kao ekipa“.Prikupljeni otpad zbrinut je uz podršku Gradskog komunalnog poduzeća PULA HERCULANEA  d.o.o, Aktivnost pripreme i provedbe volonterske akcije provedena je u okviru programa „Lokalni Volonterski centar Istra“ čiji je nositelj Volonterski centar Istra. Partneri na programu su Grad Pula-Pola, Gimnazija Pula, Osnovna škola Centar Pula, Centar za socijalnu skrb Pula, Grad Pazin, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, Grad Buje-Buie te Srednja škola Vladimir Gortan Buje, a isti se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Volonterski centar Istra

Facebook Komentari