Dana 1.8.2021. u večernjim satima Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije zaprimio dojavu o havariji crpne stanice u Fažani, pri čemu je došlo do izlijevanja otpadnih voda u more u blizini plaže Fažana sjever – 7258. Radi se o području Aglomeracije Pula sjever.

Od strane ovlaštenog laboratorija Nastavnog zavoda da javno zdravstvo Istarske županije uzet je uzorak vode za analizu. Preliminarni rezultati analize E.coli pokazuju onečišćenje te se nastavlja uzorkovanje mora.

Na vidljivim mjestima postavljene su crvene zastave te table sa znakom Zabrane kupanja.

Prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), rezultati analize mora na plaži vode se kao iznenadno onečišćenje. Uzorkovanje se provodi svaki dan do prestanka onečišćenja i dodatno se unutar 7 dana provodi još jedna analiza potvrde prestanka onečišćenja. To znači da dvije uzastopne analize moraju ispunjavati uvjete kakvoće mora za kupanje s minimalnom ocjenom pojedinačnih uzoraka za umjereno onečišćenje tzv. žute plaže.

Izgradnja nove crpne stanice Fažana Badel predviđena je EU projektom aglomeracije Pula sjever. Izgradnjom će se osigurati potreban kapacitet, povećati sigurnost te izvesti sve unutar zatvorenog objekta čime će se osigurati uvjeti za kontrolu širenja neugodnih mirisa kao i na ostalim novoizgrađenim crpnim stanicama.

Mole se kupaći da poštuju istaknuta ograničenja i upute djelatnika na terenu.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 28. do 30. srpnja 2021. godine, proveo VI ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 24,8 ºC do 28 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 22,5 ºC do 32 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 208 mjernih točaka odnosno u 96,30 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 4 mjerne točke (Poreč, AC Ulika – Rt Šilok-sjeverni dio, Poreč, AC Ulika – Uvala Frnaže, Poreč, Materada, Rt Sv. Martina – Prema uvali Sv. Martin i Bale, Kolone – Uvala Sv. Jakov) odnosno u 1,85% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 4 mjerne točke (Poreč, Špadići, Hotel Materada – Sjeverni dio, Poreč, Špadići, Hotel Materada – Juži dio, Poreč, Špadići – Uvala Srgulje (sredina) i Poreč, AC Ulika – Rt Frnaže) odnosno u 1,85% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni putem slijedeće poveznice: https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca.

Facebook Komentari