Pulski prometni redari u narednim danima vršit će pojačan nadzor nepropisno parkiranih vozila na području Grada. Molimo vozače da se pridržavaju prometne signalizacije te za parkiranje i zaustavljanje koriste za to predviđena i označena mjesta.

U dijelovima grada u kojima stanari nemaju alternativno rješenje za parkiranje u blizini neće se naplaćivati kazne. Ipak, apeliramo na vozače da koliko god je izvedivo parkiraju automobile na mjestima na kojima je parkiranje predviđeno te da ne ugrožavaju sigurnost pješaka i ostalih sudionika u prometu.

A proteklih dana zaprimili smo veći broj prijava oko načina izvođenja pasa na javne površine te će komunalni redari Grada Pule vršiti pojačan nadzor iz Odluke Grada Pule o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Osobita pozornost posvetit će se javnim zelenim površinama, odnosno dječjim parkovima i sportskim terenima.

Molimo građane da kućne ljubimce prilikom izvođenja na javne površine drže na povodniku, da uz sebe imaju pribor za čišćenje te da onečišćenu javnu površinu očiste.

 

Izvor. pula.hr

Facebook Komentari