Najvažnije odluke usvojene na 19. sjednici općinskog vijeća Općine Kaštelir-Labinci odnose se na izmjene i dopune prostornog plana, koje ograničavaju gradnju ravnih krovova na području Kaštelira i Labinaca.

Ostale izmjene i dopune prostornog plana Općine Kaštelir-Labinci donose novitete u  kroz smanjenje koeficijenta iskoristivosti parcela što automatski znači manje volumene objekata. Smanjena je i najveća dopuštena katnost, s P + 2 na P + 1.

– S druge strane, povećali smo za 10 posto obaveznu količinu zelenih površina na parceli te uveli novitet prema kojem je vlasnik parcele dužan za svako parkirno mjesto zasaditi 1,5 stablaš, odnosno, visoko drvo. Na taj način želimo dobiti veću kvalitetu tla i više zelenih površina – izjavio je načelnik Općine Kaštelir-Labinci Đulijano Petrović, dodajući da je izmjenama prostornog plana smanjena i dopuštena visina ogradnog zida, pa se po novom može napraviti maksimalno metar zidanog (čvrstog) dijela plus još pola metra žive ograde.

Na sjednici je usvojena odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno. U ovoj adaptaciji financijski sudjeluju sve jedinice lokalne samouprave u Istri, pa tako i Općina Kaštelir-Labinci s ukupnim iznosom od 14.389 eura.

Kao pomoć mladima koji se redovno školuju, usvojena je odluka o sufinanciranju troškova školovanja srednjoškolaca i studenata prema kojoj svi dobivaju 25 eura na mjesec, kroz deset mjeseci u godini, pri čemu je jedini kriterij redovno školovanje. S obzirom na potrebe, općinsko vijeće je odlučilo da će se proširiti kapacitet postojećih grobnih mjesta za novih 68, a odlična vijest za stanovnike naselja Rogovići je da je vijeće usvojilo odluku o odabiru najpovoljnije ponude za izradu kontejnerskog društvenog doma u naselju Rogovići.

Riječ je o naselju koje je dislocirano od Kaštelira i većine zbivanja, pa će se prema želji mještana urediti mali društveni dom gdje će vrijeme, u različitim aktivnostima, moći provoditi sve generacije. Društveni dom će biti smješten u lijepo opremljenom kontejneru površine 45 m2 koji će imati sanitarni čvor, sustav grijanja i hlađenja, kompletne instalacije te sve što je potrebno za svrhu kojoj će služiti. Vrijednost investicije je 31.231 euro.

Facebook Komentari