Nakon što je su prosincu 2022. godine Pula Sportu putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijeljeno maksimalnih 1,4 milijuna kuna za Projekt postavljanja solarne elektrane na Dom sportova Mate Parlov, danas su započeli pripremni radovi na gradilištu, mjestu postavljanja solarne elektrane.

Solarizacijom krova dvorane Mate Parlov, na krov će se postaviti oko 200 tona stabilizacijskih utega s 960 solarnih panela. Procjena je da će solari zadovoljavati jednu trećinu ukupne godišnje potražnje sportskog kompleksa na Verudi.

Osim što će se olakšati poslovanje Pula Sporta u idućih 20 godina, koliki je prosječni vijek uporabe solarnih panela posljednje generacije, ovom investicijom sportski objekti dobit će, po snazi, prvu solarnu elektranu na Puljštini.

Nova elektrana je snage 400kW, što će predstavljati u ovom trenutku solarnu elektranu najveće snage na Puljštini. Planirana je pokrivenost solarnim pločama na oko 90% površine krova, tj. kroz 960 panela približne površine oko dva četvorna metra. Radovi planiraju i postavljanje još jednog sloja hidroizolacije, otporne na visoke temperature, kao i naknadno nadograđivanje s dodatnim e-blokom snage 40 kW, čime bi se ukupna površina krova pretvorila u pogon za proizvodnju električne energije.

Ukupna vrijednost radova je 475.499,55 €, a solarna elektrana je planirana radi trendova povećanja energije i uporabe obnovljivih izvora energije. Planirana godišnja proizvodnja prema Glavnom projektu, je oko 500 MWh, ili jedna trećina ukupnih potreba kompleksa sportskih građevina na Verudi.

Nakon probnog rada elektrane, početak rada punim kapacitetom planirani je za početak srpnja. Vijek uporabe ovakvih pogona je više od 20 godina. Povrat investicije očekuje se u roku od sedam godina, što ovisi i o potrošnji kompleksa u periodu nakon puštanje u rad elektrane.

Facebook Komentari