Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Cuvi u Rovinju, posjetili su studenti treće godine fakulteta Znanosti o moru iz Pule sa profesorom Paolom Paliagom u sklopu kolegija Sanitarna kontrola mora.

Vrijednost ugovora za izgradnju Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Cuvi
čija se izgradnja približava kraju iznosi 134.232.573,00 HRK, dok je ukupna vrijednost EU
projekta 258.934.549,94 HRK, od čega 180.339.055,48 HRK čine nepovratna sredstva
financirana od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Studenti su to mprilikom pogledali dokumentarni film o izvedenim radovima koji se financiraju u sklopu EU projekta na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama, te radovima na samom UPOV-u i Postrojenju za solarno sušenje mulja. Obilazak gradilišta po objektima vodila je djelatnica Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o., Sanja Ivančević, a studenti su, osim opisa načina rada postrojenja, na licu mjesta mogli vidjeti sam proces pročišćavanja u biološkom bazenu, jer je na UPOV-u Cuvi upravo u tijeku 1. faza probnog rada jedne linije biološkog tretmana.

Facebook Komentari