Pulski vijećbik Milan Rašula presudom Županijskog suda u Zadru, koja je donesena na sjednici 28. lipnja 2022. godine, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 mjeseci! Kazna se neće izvršiti ako okrivljenik Milan Rašula u roku od 2 godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo. Presudom mu se kao protupravna imovinska korist stečena kaznenim djelima, oduzima 6.007 kuna koji će se uplatiti u korist državnog proračuna.

Rašula je za Radio Maestral izjavio kako će se žaliti na izrečenu resudu te da za njega još uvijek vrijedi presumpcija nevinosti do konačne presude.

Facebook Komentari