Potpisano Pismo namjere o suradnji na Projektu rekonstrukcije i opremanja Odjela
za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“

U Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, ustanovi čiji je osnivač Istarska županija, potpisivano je Pismo namjere o ostvarivanju suradnje na realizaciji Projekta rekonstrukcije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju.

Povezani jedinstvenim zajedničkim interesom i namjerom suradnje u realizaciji Projekta,
župan Istarske županije, kao i svi gradonačelnici, gradonačelnica, te načelnici/e istarskih
gradova i općina, preuzimaju obvezu da će u razdoblju od 2022. do 2034. godine
sufinancirati kreditne obveze za rekonstrukciju Odjela dječje rehabilitacije.

Župan se prilikom potpisivanja zahvalio svim istarskim načelnicima i gradonačelnicima. Ključan je lider kolektiva, a za ravnatelja rovinjske Bolnice mogu reći da je doista pravi
borac, kako za svoje djelatnike i ustanovu, tako i za nadogradnju svega. Siguran sam da
dr. Marinko Rade danas može birati kontinent i ustanovu gdje može dobiti puno bolje plaćeni posao, no on voli svoj grad, svoje zaposlenike i svoju ustanovu.

Zajednički možemo zaista postići puno više nego što to možemo učiniti pojedinačno. Potrebe naših najmlađih pacijenata pokrivaju čitavu županiju i kada su takve potrebe u pitanju, administrativne granice ne postoje i zato je potrebno ovo zajedništvo poručio je župan Miletić.

U periodu od 2019. do 2021. godine uloženo je ukupno 20 milijuna kuna u adaptaciju bolničkih zgrada, Specijalna bolnica Rovinj-Rovigno proširila je svoj djelokrug rada na neurologiju, pedijatriju, dječju ortopediju, dječju rehabilitaciju, kliničku psihologiju,
logopediju, edukacijsku rehabilitaciju, anesteziologiju i medicinu boli, telemedicinu,
znanstvenu i stručnu djelatnost, zdravstveni turizam te tako značajno povećala broj
ambulanti i spektar usluga.

Facebook Komentari