Važnost informiranja gostiju s brodicama o važećim pravilima na moru, bila je tema sastanka koji je HGK – Županijska komora Pula u suradnji s Lučkom kapetanijom Pula održala 22. veljače s predstavnicima poslovnih subjekata koji u sklopu svojeg poslovanja imaju kampove.

Uočena je potreba kampova u koje dolazi značajan broj gostiju koji imaju brodice, kako je neophodno intenzivnije informirati takve goste o važećim pravilima na moru, istaknula je predsjednica HGK – ŽK Pula Jasna Jaklin Majetić.

U sklopu priprema za nadolazeću turističku sezonu, podizanje razine sigurnosti na moru preventivnim radnjama te smanjenje nezgoda na moru može se postići podizanjem razine informiranosti turista, istaknuto je na sastanku.

Lučki kapetan Lučke kapetanije Pula Dolores Brenko-Škerjanc, te inspektori sigurnosti Ivica Lazarić i Zdenko Mihaljević u Lučkoj kapetaniji Pula predstavili su novine koje je donio Pravilnik o sustavu obilježavanja plovnih puteva i objekata sigurnosti plovidbe koji je stupio na snagu 1. travnja 2020. godine, i čije će provođenje Lučka kapetanija kontrolirati. Pravilnik, između ostalog, definira uvjete označavanja svih vrsta oznaka na moru kao i ograđenog prostora uređenih kupališta.

U segmentu rekreacijskih plovila u pomorskom prometu Hrvatske godišnje sudjeluje preko 60 tisuća stranih brodica i jahti s preko 300 tisuća nautičara, a brojke se iz godine u godinu povećavaju.

U raspravi koja se razvila među prisutnim predstavnicima kampova zaključeno je kako
postoji zajednički interes da se pokrenu aktivnosti kako bi gostima s brodicama upute o postupanju bile što dostupnije (kroz izradu materijala ili putem digitalnih platformi), a sve radi postizanja sigurnosti boravka i plovidbe.

Razgovaralo se i o postavljanju vidljivih oznaka na kritične točke kojima bi se sudionike pomorske plovidbe upozorilo na najčešće greške odnosno prekršaje do kojih dolazi posebno u ljetnim mjesecima kada je prisutan intenzivniji boravak i promet na moru.

 

Facebook Komentari