Nedavnim ishođenjem svih potrebnih dozvola, nakon višegodišnjih priprema, započeli su radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj na lokaciji Cuvi. Tim povodom održana je, u četvrtak u Rovinju, konferencija za medije projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ iz kojeg se navedena izgradnja financira. Na konferenciji su sudjelovali gradonačelnik grada Rovinja-Rovigno Marko Paliaga, direktor Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić, voditelj projekta iz tvrtke Maxicon d.o.o., Ivan Barbić, predstavnik izvođača radova Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda CID – Čistilne naprave d.o.o, Kopar, Branko Potočnik, predstavnik izvođača radova izgradnje Postrojenja za solarno sušenje mulja Hidrokon d.o.o Emir Zekić, i predstavnica nadzora radova Andrea Užila Legović iz tvrtke  Arhetip21 d.o.o. iz Poreča.

Projekt „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“, službeno je započet 9. prosinca 2016. godine potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije iz Kohezijskog fonda, a njime se planiralo izgraditi i/ili rekonstruirati ukupno više od 28 km kanalizacijske mreže, 8 crpnih stanica, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenje za solarno sušenje mulja, glavnog nusproizvoda procesa pročišćavanja voda. S uračunatim povećanjem troškovima materijala i rada i naknadno odobrenih 35 milijuna kuna, ukupna vrijednost Projekta iznosi 258.934.549,94 HRK, od čega 180.339.055,48 HRK čine nepovratna sredstva financirana od strane Europske unije. Završetak projekta planiran je do 31. prosinca 2023. godine. 

Osim već započetih radova na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda koji su bili glavna tema konferencije,  u tijeku je ishođenje dozvola i za postrojenje za sušenje mulja, o čemu se isto govorilo. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže i crpnih stanica završena je prije dvije godine i, vezano za te aktivnosti, do sada je izdano 1.100 odluka te je priključeno 600 kućanstava, a priključivanje kućanstava se nastavlja i u ovoj godini.

Podsjetimo, cilj Projekta je usklađivanje s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, UWTTD (91/271/EEC) na području aglomeracije Rovinj te postizanje 100 % pokrivenosti stalnog stanovništva, industrije/trgovine i turizma sustavom prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda trećeg stupnja. Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda nalaže obvezu prema zemljama članicama EU da osiguraju prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda koje nastaju u aglomeracijama većim od 2.000 ES. Standardi pročišćavanja otpadnih voda koje je potrebno postići variraju ovisno o veličini aglomeracije i vrsti prijemnika pročišćenih otpadnih voda. Aglomeracija Rovinj spada u kategoriju aglomeracija većih od 15.000 ES, a prijemnik je Jadransko more (na lokaciji ispuštanja vrsta prijemnika je “osjetljivo more”). Stoga Direktiva zahtjeva treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda (uklanjanje izvora ugljika, dušika i fosfora), a potpuno ispunjenje zahtjeva Direktive na području aglomeracije Rovinj podrazumijeva proširenje kanalizacijskog sustava na blizu 100 % stope pokrivenosti s trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda.

Odabrana tehnologija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je MBR tehnologija koja omogućava najviši,  III. stupanj pročišćavanja, o kojoj je na konferenciji više govorio Branko Potočnik, predstavnik izvođača radova. Ukupno 30.000 m2 površine bit će osigurano za ultrafiltraciju za uklanjanje svih izvora ugljika, dušika i fosfora te bakterija i virusa. Pročišćena voda će se dijelom ispuštati u more, dijelom koristiti kao tehnološka voda za održavanje pojedinih dijelova uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te dijelom povratnim vodom vraćati gradu za zalijevanje javnih površina, za koje postoji i već je izgrađena struktura, po čemu je ovo jedinstven projekt u odnosu na ostale aglomeracije u Hrvatskoj. Kako su vodni resursi na području Istre ograničeni dok su potrebe za navodnjavanjem zelenih površina značajne zbog prisutnosti turizma i klimatskih uvjeta,  trgovačka društva u 100 %-om vlasništvu jedinice lokalne samouprave Grada Rovinja su izrazile namjeru korištenja pročišćene otpadne vode za navodnjavanje javnih površina. Predviđeno je zalijevanje sportskih terena te javnih zelenih površina. Korištenje ove pročišćene vode nudit će se i privatnom sektoru: hotelskim i kamp kompleksima, isto tako u svrhu zalijevanja zelenih površina: cvijetnjaka i sportskih terena.

Predaja pročišćene otpadne vode javnim trgovačkim društvima će se vršiti bez naknade, čime će se ostvariti velike uštede i vodnog i financijskog resursa u budućeg razdoblju.

Mulj, koji je glavni nusproizvod procesa pročišćavanja voda, obrađivat će ekonomski najisplativijom  tehnologijom solarnim sušenjem.

Vrijednost ugovora za projektiranje i izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda je 134.232.573,00 HRK, dok je vrijednost ugovora za projektiranje i izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja 19.050.237,18 HRK.  

Završetak svih aktivnosti projekta očekuje se do kraja sljedeće godine, kada će svi stanovnici i gosti na području aglomeracije Rovinj, jednako kao i stanovnici mora na u obalnom području aglomeracije Rovinj u potpunosti moći uživati u svim postignutim rezultatima i zdravijem okolišu.

Facebook Komentari