Dana 29.11.2021. godine. u jutarnjim satima alpinistički djelatnici će u suradnji sa djelatnosti Hortikultura Pula Herculanee d.o.o., pristupiti uklanjanju velikog suhog stabla čempresa (Cupressus sempervirens) u Istarskoj ulici.

Obzirom da se ovo stablo nalazi na vrlo frekventnoj poziciji, uklanjanje je naloženo od strane Grada Pule s ciljem postizanja sigurnosti za ljude i imovinu. Stoga molimo prolaznike  i sudionike u prometu za suradnju i dodatan oprez kao i strpljenje prilikom mogućeg privremenog ili povremenog kratkotrajnog zatvaranja prometa.

Zamjenska sadnja u skladu sa dosadašnjom praksom, obaviti će se na okolnim zelenim površinama tijekom jeseni ili proljeća kada su povoljni uvjeti za sadnju o čemu će javnost biti na vrijeme obaviještena. 

U slučaju loših vremenskih uvjeta radovi će biti odgođeni za prvi mogući dan.

 

Pula Herculanea

Facebook Komentari