Grad Vodnjan nabavio je 500 kompostera od 350 l za kompostiranje biootpada iz kućanstva i vrtova na otvorenom te 30 uličnih setova za selekciju otpada papira, plastike i stakla za razvrstavanje otpada na javnim površinama ukupne vrijednosti od 414.500,00 kn s PDV-om.

Temeljem prijave na Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme (JP ZO 2/2021) dana 10. siječnja 2022. godine sklopljen je ugovor između Grada Vodnjan – Dignano i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gdje je utvrđeno sufinanciranje od 40% od strane Fonda.

Planom gospodarenja otpadom Grada Vodnjana za razdoblje od 2017. do 2022. godine kao jedna od najbitnijih mjera smanjenja ukupnih količina otpada, osim edukacije stanovništva, smatra se poticanje stanovnika Grada na kućno kompostiranje putem spremnika – kompostera ili na svojim privatnim površinama (vrtovima).

Cilj nam je uspostaviti što kvalitetniji, dugoročno održiv i ekonomski učinkovit sustav gospodarenja otpadom kako bismo podignuli postotak odvojeno sakupljenog otpada te ispunili sve zahtjeve koji su nam i zakonski propisani. Cilj nabave kućnih kompostera je smanjenje količine biootpada otpada temeljeno na cirkularnoj ekonomiji te odgovornim ponašanjem želimo dugoročno zaštititi naš okoliš i prirodu. – rekao je gradonačelnik Edi Pastrovicchio.

Skoro 35% prosječne kante za otpad svakog kućanstva sadržava otpad koji se može kompostirati. Procesom kompostiranja se reciklira biootpad tj. stvara se kvalitetno gnojivo za biljke te se sprječava njegovo odlaganje na odlagališta i smanjuje se ukupna količina nastalog otpada u kućanstvu. Kućno kompostiranje je jedan od ekološki najprihvatljivijih načina smanjivanja količine otpada.

Iako je godišnji prosjek nastalog komunalnog otpada po stanovniku u Gradu Vodnjanu-Dignano ispod Hrvatskog prosjeka, uporabom kućnog kompostera omogućiti će se dodatno smanjenje ukupno sakupljenog komunalnog otpada i time još više pridonijeti ostvarenju nacionalnog Cilja smanjenja ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada. – rekla je direktorica Contrade Daniela Cetina.

Trgovačko društvo Contrada d.o.o. će u narednom periodu organizirati edukaciju „Kako pravilno kompostirati“ i dodjelu kompostera korisnicima bez naknade, te postavljanje 30 uličnih setova.

Sve informacije biti će dostupne na njihovim stranicama www.contrada.hr.

Facebook Komentari