Ovog su tjedna, uvođenjem u posao tvrtke Benčić d.o.o. iz Rovinja, započeli radovi na obnovi i revitalizaciji dijela parka bolnice  „Martin Horvat“ – Punta Muccia.

Naručitelj radova je Javna ustanova Natura Histrica iz Pule.

Predviđeno trajanje radova je 150 dana, dok vrijednost radova iznosi 1.106.096,25 kn sa PDV-om.

Radovi se provode u sklopu provedbe tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

JU Natura Histrica i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) potpisali su Ugovor o financiranju prethodno spomenutog projekta, u visini od 702.562,50 kuna.

Park – šuma Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” nalazi se na poluotoku Muccia smještenom sjeverno od grada Rovinja-Rovigno.Kompleks Specijalne bolnice „Martin Horvat“ ima status preventivno zaštićenog kulturnog dobra, nepokretno kulturno pojedinačno dobro oznake P-5266.1.Poluotok Muccia prema Upisniku zaštićenih područja spada u značajni krajobraz “Rovinjski otoci i priobalno područje” kojim se obuhvaćaju svi naseljeni i nenaseljeni otoci, kao i uže priobalno područje.

Punta Muccia u prošlosti

Obnova i revitalizacija provest će se kroz sljedeće zahvate:

Uređenje postojećih staza i šetnica – rekonstrukcija izvornih staza i šetnica, niveliranje tla po potrebi, minimalno proširivanje radi usklađivanja sa suvremenim standardima i prilagodbe potrebama ciljanih korisnika;
Obnova ograde na stazi oko poluotoka Punta Muccia – zamjena dotrajalih dijelova ograde te postavljanje novih dijelova ograde gdje se to pokaže nužno iz sigurnosnih razloga;
Postavljanje urbane opreme duž staze – postavljanje novih koševa za otpad i klupa;
Dizajn i izrada edukativno – informativnih tabla s ciljem pružanja informacija o predmetnom području.

Facebook Komentari