U labinskoj DKC Lamparna otvorena trostruka izložba inovativnih, multimedijalnih i radikalnih mladih umjetnika. Na tripartitnoj izložbi predstavljeni su Alison Ivašić (Tekstilno-tehnološki fakultet Zagreb) s modnim projektom Površina, struktura – moda, arhitektura, Katarina Musap (APU Rijeka) s instalacijom Verifikacija te Goran Ristić s multimedijskom izložbom Kao da je bilo danas.

3. Bijenale industrijske umjetnosti

Izložbama se nastavljaju participativni kulturni programi projekta DKC Lamparna: dvogodišnji ciklus mladih lokalnih, neprofesionalnih umjetnika u Klubu mladih Klub 21 voditeljice Ivone Verbanac, te dvogodišnji ciklus od 10 izložbi mladih domaćih i stranih suvremenih umjetnika u Galeriji Lamparna koji su dio priprema za 3. Bijenale industrijske umjetnosti voditelja i kustosa Damir Stojnića.

Alison Ivašić, studentica prve godine diplomskog studija Modnog dizajna na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, objasnila je spoj mode i arhitekture koji čini glavnu polazišnu točku njenog rada: “Modni projekt Površina, struktura – moda, arhitektura nastao je u sklopu završnog rada na preddiplomskom studiju u kojem se od skica i nacrta do završnog proizvoda opisuje, istražuje i prikazuje sinergija mode i arhitekture. Iako postoje razlike u proporcijama, mjerama, oblicima i materijalima koje koriste, moda i arhitektura dijele nazivnik kada se radi o namjeni – poput pružanja skloništa, pokrova, a zajedničke izvore pronalaze u područjima tehnologije, znanosti i umjetnosti. Obje stvaraju trodimenzionalni prostor iz dvodimenzionalnih površina i materijala te dijele recipročan odnos temeljen na zajedničkim vizualnim i intelektualnim principima. Uklapanjem 3D tiskanih elemenata htjela sam na inovativniji način pristupiti konvencionalnom načinu dizajniranja odjeće. Inače se bavim fotografijom, stoga sam autorica fotografija, kao i dizajna haljine te cijelog koncepta i izrade projekta. Vidim 3D tehnologiju kao blisku budućnost u izradi odjeće, stoga je ovaj projekt za mene bio tek početak da vidim kako funkcioniraju tehnologija i moda te ću dalje nastaviti istraživati njihove odnose.”

Katarina Musap, studentica druge godine diplomskog studija likovne pedagogije na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, predstavila je glavne istaživačke etape koje su je dovele do rada izloženog u DKC Lamparna: “Instalacija Verifikacija nastala je u sklopu kolegija Eksperimentalnog crtanja na prvoj godini diplomskog studija Likovne pedagogije na riječkoj Akademiji primijenjenih umjetnosti pod mentorstvom profesorice Marine Banić Zrinščak. Radovi su započeli kao crteži na papiru, kojeg sam zamijenila prozirnom plastikom koja mi je pak dala mogućnost kombiniranja i slaganja crteža u različite kompozicije. Tim istraživanjem prošla sam kroz kreativni proces kojeg predlaže teoretičar Graham Wallas, gdje ideja prolazi kroz nekoliko faza: od pripreme, inkubacije (gdje se problem rješava u podsvijesti), do iluminacije gdje se javlja uviđanje i konačno verifikacija koja daje rješenje za kreativni problem. Naravno, ta faza ostavlja mogućnost ponovnog povratka na inkubaciju te time i ova serija radova nije finalna verzija pa se u budućnosti može ponovno transformirati. Na toj mogućnosti napretka i promjene se i bazira ovaj moj likovni rad.”

Goran Ristić je mladi bosanskohercegovački umjetnik diplomirao na smjeru grafike pri Akademiji likovnih umjetnosti u Mostaru koji se u svom radu koristi madijima instalacije, performansa, videa, ali i klasičnim likovnim medijima. O tome kako je u labinskom DKC Lamparna okupio različite svoje radove u izložbu nazvanu Kao da je bilo danas kaže: “Kada sam radove u različitim medijima uobličio u jednu cjelinu uvidio sam da svi problematiziraju današnju aktualnu dnevnopolitičku situaciju koja je zaokupljala čovjeka još od Starog zavjeta preko svih povijesnih ratova i evo sve do danas; kada pogledate TV dnevnik samo zamijenite imena vladara i razloga za kaos u kojem živimo. Kao što se i vidi u videu radu Preko-DO kojeg sam izložio, Mojsije je prešao Crveno more, ali ga je zajedno s izraelskim narodom dočekalo novo ropstvo. Čovjek iz video rada je Boško, koji je dao poziv za prelazak preko Neretve do slobode, a apsurd je taj da se ugušio skokom u rijeku; kao i mnogi migranti koji se danas guše u morima.”

Sve tri izložbe otvorene su do 10. prosinca 2019. i mogu se razgledati radnim danom od ponedjeljka do petka 10–14 i 17–20 sati.

Organizacija izložbi je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.

Facebook Komentari