U narednih 20 mjeseci Diopter – otvoreno učilište Pula, Društvo distrofičara Istre, turistička agencija Zeatours, Učilište Studium iz Vukovara i Pučko otvoreno učilište Libar iz Slavonskog Broda provode projekt projekt „Turizam dostupan svima – razvoj preduvjeta za implementaciju turističkih usluga dostupnih osobama s invaliditetom“.

Turizam dostupan svima, rekle su ravnateljice, segment je turizma koji ima za svrhu kreirati svijet bez barijera u kojem su sve destinacije, proizvodi i usluge pristupačne gostima. Bez obzira na slabu pokretljivost, kognitivne teškoće, slabovidnost ili nagluhost.

Diopter će s partnerima izraditi novi program osposobljavanja za turističkog animatora osoba s invaliditetom, te u tri hrvatske županije formirati centre za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje. Projektne aktivnosti provodit će se u Istarskoj, Brodsko – posavskoj i Vukovarsko – srijemskoj županiji.

Tko su OSI turisti

Prema podacima Europske komisije učestalo putuje 300 milijuna osoba s invaliditetom i 30
milijuna osoba u invalidskim kolicima. Oni putuju u pratnji najmanje jedne osobe, troše već količine novaca i često putuju van sezone, u posezoni i predsezoni.

OSI turisti su optimistični i društveni, te organizirani tijekom putovanja. Međutim, veliki je problem nedostatak osoblja koje bi trebalo pružati podršku osobama s invaliditetom kako bi se bolje osjećale i koristile različite turističke usluge.

Europska unija ima brzorastuće tržište za pristupačni turizam. Samo u 2019. godini broj osoba s invaliditetom zaokružen je na 140 milijuna. Velika je stoga potreba za educiranim osobljem u ovom segmentu turizma.

Turistički animator za osobe s invaliditetom

U sklopu projekta izradit će se i pilotirati novi program osposobljavanja za zanimanje „Turistički animator/-ica za osobe s invaliditetom“. Za ovo zanimanje educirat će se moći
nezaposlene osobe, ali i 12 osoba s invaliditetom koje će, logično, najbolje razumjeti potrebe OSI turista.

Naime, po završetku osposobljavanja, turistički animator za OSI moći će osmišljavati i
izvoditi programe slobodnog vremena, voditi domaće i strane turiste na pristupačne lokacije, poznavati poslovni bonton, te poticati uključivost i interakciju. Time županije u kojima se projekt uspješno provede postaju konkurentnije kao turističke destinacije svojom
pristupačnošću.

Edukacija je temelj

Na teme motivacije polaznika, aktivnog uključivanje OSI u nastavu, osnaživanja i pružanja
psihosocijalne pomoći OSI, educirat će se predavači i mentori iz partnerskih organizacija.

Djelatnici Dioptera, Studiuma i POU Libar proći će usavršavanje za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje za OSI, a sve kako bi tri spomenuta centra u Istarskoj, Brodsko – posavskoj i Vukovarsko – srijemskoj županiji kvalitetno vršila uslugu karijernog savjetovanja u području turizma.

RezuItat projekta bit će i priručnik s metodama rada na motiviranju, uključivanju i osposobljavanju OSI. Izraditi će se standard zanimanja te standard kvalifikacija za program  turističkog animatora za osobe s invaliditetom.

Projekt je slojevit, inkluzivan, podrazumijeva empatiju i edukaciju, te neposredno primjenjiva znanja, kao i učinak na lokalnu zajednicu, budući da prelazi granice jednoga sektora. A što je najvažnije, ruši vidljive i nevidljive barijere, zaključila je ravnateljica Dioptera Maja Milevoj.

Facebook Komentari