Skupština trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. na sjednici održanoj u srijedu, 23. veljače 2022. godine, a nakon provedenog javnog natječaja, donijela je odluku kojom se opoziva dosadašnja članica Uprave – direktorica Cinzia Počeko Kranjec i imenuje novi član Uprave – direktor Goran Pereša.

Trgovačko društvo Castrum Pula 97 d.o.o. zaprimilo je pet prijava od čega jedna prijava nije ispunjavala uvjete natječaja. Kandidati su podvrgnuti pisanom i usmenom testiranju kojim se izvršila procjena psihološkog profila i kompetencija kandidata, odnosno ciljeva i motivacija za rad.

Stajalište je Nadzornog odbora i Skupštine društva da je kandidat Goran Pereša visoko motiviran za postizanje ciljeva od dobrobiti za društvo te da u podjednakoj mjeri izražava spremnost samostalnog donošenja odluka i preuzimanja odgovornosti, kao i sklonosti delegiranju i timskom radu. Novi direktor Goran Pereša je prilikom prezentacije programa u fokus stavio daljnji napredak društva, transparentnost, društvenu odgovornost te zelene politike.

Imenovani će temeljem pozitivnih propisa Republike Hrvatske te drugim pravnim aktima trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. početi s obavljanjem svoje funkcije 1. ožujka 2022. godine.

Facebook Komentari