Grad Pula objavio Javni poziv za financiranje programa,  projekata,  manifestacija  i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode  udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule – Pola u 2022. godini.
 
Objavom predmetnog Javnog poziva Grad Pula-Pola poziva udruge  i ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije)  koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u  Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima od interesa za opće dobro,  a koje pridonose razvoju sljedećih prioritetnih područja:

01. Prioritetno područje: RAZVOJ GOSPODARSTVA
02. Prioritetno područje: ZAŠTITA OKOLIŠA
03. Prioritetno područje: SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO
04. Prioritetno područje: KULTURA
05. Prioritetno područje: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA; vjerske zajednice, nacionalne zajednice i manjine, udruge proizašle  iz rata i sindikalne organizacije 

  
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva na godišnjoj razini je 6.735.000,00 kuna od čega je za 01. prioritetno područje planirano 120.000,00 kuna, 02. prioritetno područje 75.000,00 kuna, 03. prioritetno područje 1.260.000,00 kuna, 04. prioritetno područje 4.405.000,00 kuna te za 05. prioritetno područje 875.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava je do 15. veljače 2022. godine, odnosno za pojedina prioritetna područja je do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za tu namjenu, koje informacije su dostupne u Javnom pozivu.

Tekst Javnog poziva i ostala popratna dokumentacija (obrasci, prilozi, upute)  objavljeni su na službenim stranicama Grada Pule-Pola www.pula.hr u rubrici Rad gradske uprave/Natječaji i nadmetanja  http://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/natjecaji-i-nadmetanja/ 

 

Grad Pula
Facebook Komentari