Nakon objave informacije da će HBOR morati nakon okončanja arbitražnog odnosa sa australskom tvrtkom Wellard isplatiti 80 milijuna kuna , danas se oglasio i HBOR. U nastavku vam dostavljamo njihovo priopćenje.

Nastavno na zaprimljeni upit, potvrđujemo da smo zaprimili arbitražni pravorijek u postupku koji je Wellard Ships Pte, Ltd, Singapore (dalje u tekstu: Wellard) pokrenuo protiv HBOR-a radi plaćanja po garancijama izdanim 2015.g. po nalogu Uljanika, d.d., a koje garancije osiguravaju povrat uplaćenog avansa po ugovoru o gradnji broda zaključenog između Uljanika, d.d. kao brodograditelja i Wellarda kao naručitelja broda. Predmetna arbitraža vođena je iz razloga što je HBOR smatrao da su pozivi na plaćanje za predmetne garancije bili podneseni nakon roka navedenog u garancijama. Time je HBOR postupao s ciljem zaštite imovinskih interesa HBOR-a kao izdavatelja garancije te jamca Republike Hrvatske. U slučaju da HBOR nije osporio predmetni poziv na plaćanje, bio bi obvezan uplatiti osporeni iznos odmah odnosno nakon okončanja arbitražnog postupka između Wellarda i Uljanika d.d.

Naime, zaprimanju ovog arbitražnog pravorijeka prethodio je arbitražni postupak između Wellarda i Uljanika d.d., okončan krajem 2020. godine, prema kojem Wellard, posljedično raskidu brodograđevnog ugovora, ima  pravo na povrat uplaćenih avansa osiguranih HBOR-ovim garancijama, u iznosu 8.000.000,00 USD i  1.637.648,00 EUR, uvećano za pripadajuću kamatu, a što je izravno utjecalo na HBOR-ovu obvezu na plaćanje po predmetnim garancijama.

Slijedom navedenog, HBOR će izvršiti plaćanje po pravorijeku te djelomično nadoknaditi isplaćeni iznos temeljem jamstava izdanih od strane RH. Cjelokupna tražbina HBOR-a prijavljena je i priznata u stečajnom postupku koji se vodi nad Uljanikom d.d. u stečaju. Na snazi nema više niti jedne garancije izdane po nalogu Uljanika d.d.

Facebook Komentari