Predstavljene su nove aktivnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade. Grad Pula s obzirom na potrebe školi osigurao sredstva za zapošljavanje fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje. S obzirom na menstrualno siromaštvo od nove školske godine osigurana su sredstva za higijenske uloške za sve osnovne škole za učenice od 5. do 8. razreda.

Grad za naredni period izdvojio dodatna sredstva za subvencioniranje roditelja u privatnim dječjim vrtićima s 1.050 kuna na 1.150 kuna mjesečno. U idućoj godini planira se izraditi i nova funkcionalna specifikacija za nadogradnju sustava e-vrtići za čiju su pripremu osigurana dodatna sredstva.

Kroz projekt „Škole budućnosti“, osam gradskih osnovnih škola ima prilike sudjelovati u povezivanju s tehnološkom industrijom kroz uvođenje novih znanja s ciljem pretvaranja učionica u inovacijske laboratorije.

Kroz kapitalni projekt „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“ Grad je osigurao sredstva za ugradnju solarnih panela na školama Veli Vrh i Vidikovac.

„U ponedjeljak smo predali projektni prijedlog na Poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Naziv projektnog prijedloga je „Zajedno do znanja 4“, ukupne vrijednosti oko 4.4 milijuna kuna za 128 učenika koji će imati podršku u obrazovanju od 97 pomoćnika u nastavi. Intenzitet potpore bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda je 3 milijuna kuna dok Grad Pula-Pola iz vlastitog proračuna izdvaja oko 1.4 milijuna kuna“, najavila je pročelnica Ivana Sokolov.

U području socijalne skrbi i zdravstva, osigurana su dodatna sredstva za udruge u zdravstvu i socijalnoj skrbi u iznosu od 130 tisuća kuna za što će biti raspisan novi javni poziv. Time će udruge kojima su tijekom prvog javnog poziva dodijeljena niža sredstva, imati prilike dobiti dodatna financijska sredstva za institucionalnu potporu. Grad Pula osigurao je dodatna sredstva za dodatni tim hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone.

Završena je izgradnja objekta i opremanje skloništa za životinje Grada Pule, te se trenutno ishoduju ovlaštenja za rad. Sam azil se sastoji od zgrade skloništa u kojem se nalazi polivalentni prostor za građane i udomitelje životinja, te sve posjetitelje. U glavnoj zgradi nalaze se prostorije za izolaciju životinja, pripremanje hrane za životinje, skladišni prostori, prostorije za kupanje, pranje i njegu životinja, dok se uz prostorije skloništa za životinje nalazi i prostori veterinarske prakse u kojoj će se obavljati veterinarsko zdravstvena skrb. Smještajne jedinice za životinje (boksevi) nalaze se uz glavnu zgradu. Kako glavna zgrada, tako i boksevi, pristupačni su i otvoreni za pristup građanima i ogled. Intencija i bit rada skloništa jest da se životinje što kraće zadržavaju u skloništu te što prije udomljuju.

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih provedbi projekata koje se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Grad Pula-Pola, Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade predao je dva projektna prijedloga izgradnje i dogradnje dječjih vrtića čiji je osnivač.

Prvi projektni prijedlog je izgradnja i opremanje novog matičnog vrtića Valmade s 10 skupina (5 vrtićkih i 5 jasličkih) za koji su zatražena bespovratna sredstva u visini 14.4 milijuna kuna, što je ujedno i najveći mogući iznos za izgradnju. Broj novih mjesta za upis bit će za 60 jasličke djece i 100 vrtićke djece.

Drugi projektni prijedlog je dogradnja područnog vrtića Centar s dvije nove jasličke skupine kao i dogradnja kuhinje, za što su zatražena bespovratna sredstva u visini oko 2.5 milijuna kuna.

Realizacijom ovih projekata otvorilo bi se dodatnih 184 mjesta za upis djece u vrtić.

„Ove godine upisi su krenuli ranije, od 12. do 20. svibnja, a prijave su se po prvi put podnosile putem nacionalnog portala e-Upisi. To je roditeljima omogućilo jednostavnije upise, bez papirologije. Za sve one koji su u tome imali poteškoća, pružena im je podrška prilikom podnošenja zahtjeva na više upisnih mjesta“, rekla je predsjednica Povjerenstva za upis u vrtiće Irena Brajković.

Nakon objave Prijedloga Liste reda prvenstva za upis i razmatranih 30 pristiglih Prigovora, od kojih je 15 prihvaćeno, a 15 odbijeno kao neosnovani, u petak 1. srpnja 2022. godine objavljena je Konačna lista upisa djece u jaslice i vrtić. Podnesen je 521 zahtjev, od toga 370 za jaslice i 151 za vrtić. Pravo upisa po Listi reda prvenstva za redoviti desetosatni i šestosatni program imaju djeca koja su ostvarila najmanje deset bodova. Pravilniku je udovoljilo 325 zahtjeva, od toga 217 za jaslice i 108 za vrtić.

Prioriteti su se udovoljavali slijedom utvrđene liste, najprije prema broju bodova, a onda unutar istog broja bodova prema dobi djeteta, od starijeg prema mlađem. Ukoliko nije bilo mjesta u vrtiću koji je u zahtjevu roditelj označio, Povjerenstvo je ponudilo neki drugi vrtić ili jaslice.

Na ovom upisnom roku nisu se upisivala vrtićka djeca koja će pohađati Program predškole, namijenjen djeci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u godini su prije upisa u osnovnu školu. Za tu će se djecu vršiti upisi početkom pedagoške godine 2022.

Facebook Komentari