Objavljene su pravovaljane zbirne liste kandidacijskih lista za dopunski izbor članova Gradskog vijeća Pule.

Pravovaljane su dvije liste:

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: MILAN RAŠULA

Kandidatkinje/kandidati:

  1. MILAN RAŠULA; SRBIN; PULA, ULICA BARTOLOMEA DEI VITREI 4; rođ: 13.01.1957.; OIB: 78693963867; M
  2. JELENA BLAGOJEVIĆ; SRPKINJA; PULA, BENUSSIJEVA ULICA 2A; rođ: 19.09.1983.; 01B: 59406427838; Ž
  3. DANICA LAZIĆ; SRPKINJA; PULA, KOSOVA ULICA 8; rođ: 24.01.1991.; OIB: 91185702419; Ž
  4. PETAR JOVETIČ; SRBIN; PULA, ULICA KATALINIĆA JERETOVA 20C; rođ: 04.07.1958.; OIB: 59648550642; M

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositeljica kandidacijske liste: MIRJANA GALO

Kandidatkinje/kandidati:

  1. MIRJANA GALO; SRPKINJA; PULA, ULICA GIUSEPPINE MARTINUZZI 23; rod: 14.10.1955.; 0IB: 77042071254; Ž
  2. VESNA FAZLOVIĆ; SRPKINJA; PULA, KOSOVA ULICA 31; rod: 02.01.1963.; OIB: 29520499362; Ž
  3. OGNJEN SAVIĆ; SRBIN; PULA, VOLTIĆEVA ULICA 18; rođ: 06.03.1996.; 01B: 26663478547; M
  4. ZORAN GOJKOVIĆ; SRBIN; PULA, RADIČEVA ULICA 17; rod: 20.06.1967.; 0113: 51888774485; M
Facebook Komentari