U ponedjeljak, 28. ožujka 2022. godine uvodi se privremena regulacija prometa na “S” krivini u Puli tako da se zabranjuje promet na cijelom potezu “S” krivine i to od semafora na Budicinovoj do Mornaričkog trga i Ulice Grada Graza, a sve do 9. travnja 2022. godine kada će ista biti otvorena za promet.

Obilazni pravci su Rizzijeva i Budicinova ulica. Isto vrijedi i za autobuse javnog gradskog prijevoza. Radovi se izvode radi poboljšanja voznih karakteristika i sigurnosti vozila na cijeloj dužini od 300 m. Izvršit će se sanacija prometnice radi povećanja hvatljivosti habajućeg asfaltnog sloja kolnika i korekcije poprečnih nagiba radi učestalih izlijetanja vozila.

U samoj krivini, na raskrižju Tomasinijeve i Gundulićeve ulice, predviđena je promjena poprečnog nagiba postojeće prometnice. Poprečni nagib se mijenja vitoperenjem iz dvostrešnog nagiba u jednostrešni duž cijele trase zavoja te se po izlasku iz zavoja ponovo uklapa u postojeći dvostrešni nagib.

Nadalje, od navednog raskrižja koje se u cijelosti sanira, pa sve do Mornaričkog trga i Greblove ulice, sanirat će se desni prometni trak gledano od Verude prema centru, a na način da će se obnoviti habajući sloj kako bi se povećala hvatljivost istog i sanirala mrežasta oštećenja. Radovi na dionici Mornaričkog trga u dužini od 150 m izvodit će se u II. fazi regulacije prometa, a po otvaranju “S” krivine za promet.

Procijenjena vrijednost radova koje će izvesti trgovačko društvo Cesta d.o.o. je oko 400 tisuća kuna bez PDV-a.

Facebook Komentari