Nakon par tjedana priprema građanska inicijativa Referendum za Lungomare krenula je sa prikupljanjem potpisa. 

Ovo su mjesta za potpisivanje:

Narodni trg – (tržnica)
Tržnica Veruda – (ispred DM-a)
Forum (kod gradske palače)
Portarata
Valkane (odmah na početku)
Verudela – (parkiralište, blizu E&D-a)
Vidikovac tržnica
Titov park – (GČK Pula, blizu knjižnice)
Flanatička – Ciscuttijeva – (ispred Müller-a)
Šijana – (ispred Stande)

Njihovo referendumsko pitanje je;

“Jeste li za izmjenu Generalnog urbanističkog plana Grada Pule kojom će se u cijeloj zoni obuhvata važećeg Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“ (Službene novine Grada Pule 12/12, 11/15 i 1/16-pročišćeni tekst) ukinuti mogućnost gradnje hotela, drugih turističkih smještajnih kapaciteta i stambeno-poslovnih građevina?“.

 

Facebook Komentari