Grad Pula objavio je natječaj za dodjelu gradskih stipendija za akademsku godinu 2021./2022. koji je otvoren do 24. studenog ove godine. Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području grada Pule.

Cjeloviti tekst Natječaja za dodjelu stipendija

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju studenti koji prvi put upisuju akademsku godinu te su u prethodnom školovanju ostvarili prosjek ocjena kako slijedi: za studente prve godine studija najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i najmanje 4,0 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi ako je upisan na studij za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Za studente druge i treće godine nužan je prosjek od najmanje 4,0 na prethodnoj akademskoj godini i najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je Natječajem određeno kao deficitarno. Za studente na diplomskom studiju potreban je prosjek od najmanje 4,0 na prethodnoj godini studija, odnosno zadnjoj godini preddiplomskog studija i najmanje 3,5 na prethodnoj godini za zvanje koje je određeno kao deficitarno.

Deficitarna zvanja

Natječajem su navedena deficitarna zvanja koja su dobivena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, a ona su:

doktor medicine (sveučilišni studij medicine), magistar edukacije informatike (sveučilišni studij informatike-nastavnički smjer), magistar edukacije matematike (sveučilišni studij matematike-nastavnički smjer), magistar edukacije geografije (sveučilišni studij geografije-nastavnički smjer), magistar edukacije fizike (sveučilišni studij fizike-nastavnički smjer), magistar edukacije kemije (sveučilišni studij kemije-nastavnički smjer)

magistar ing. građevine (sveučilišni studij građevine), magistar edukacije njemačkog jezika i književnosti (sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti-nastavnički smjer), magistar edukacijske rehabilitacije (rehabilitacijsko-edukacijski fakultet), magistar edukacije biologije (sveučilišni studije biologije-nastavnički smjer), magistar socijalnog rada i magistar socijalne politike (sveučilišni studij socijalnog rada)

magistar logopedije (rehabilitacijsko-edukacijski fakultet), doktor dentalne medicine (sveučilišni studij dentalne medicine), magistar farmacije (sveučilišni studij farmacije), prvostupnik sestrinstva (stručni studij sestrinstva) i prvostupnik primaljstva (stručni studij primaljstva).

Dodatni bodovi za studente s invaliditetom

Prema dosadašnjem Pravilniku za dodjelu stipendija, koji je sada izmijenjen i dopunjen, studenti koji su položili sve ispite iz prethodne godine studija boduju se s dodatna tri boda, a od ove godine tri boda dobit će i studenti s invaliditetom za što trebaju priložiti potvrdu Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom.

Dodatna dva boda predviđena su za studente koji su u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini najmanje 30 sati volontirali u ustanovama i udrugama civilnog društva u gradu Puli, a koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro, na način da će dostaviti potvrdu o volontiranju ili preslika Volonterske knjižice.

Dodatna dva boda studenti ostvaruju uz potvrdu Sveučilišta kojom dokazuju da su sudjelovali u prethodnoj akademskoj godini kao voditelji europskih projekata ili uz potvrdu Sveučilišta da su sudjelovali u prethodnoj akademskoj godini u programu mobilnosti (aktivnosti iz Erasmus+ programa kao i slični programi međunarodne razmjene i mobilnosti mladih osoba) u trajanju od najmanje jednog semestra. Isto tako, dodatni bodovi dodjeljuju se za uspjehe na natjecanjima državnog i međudržavnog značaja iz područja znanja, sporta i umjetnosti.

Zahtjev, zajedno s popratnom dokumentacijom, potrebno je dostaviti poštom na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade (Pula, Sergijevaca 2) ili neposredno predajom u Pisarnici Grada (Stara Tržnica 1, 52100 Pula) ili na e-mail pisarnica@pula.hr.

Prijedlog liste za dodjelu stipendija objavit će se 14. prosinca 2021. godine na službenim web stranicama Grada Pule i na Oglasnoj ploči Pisarnice Grada Pule. Podnositelji zahtjeva imaju pravo dostaviti Prigovor u roku od pet dana od dana objave Prijedloga liste Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade, Odsjeku za odgoj, obrazovanje, mlade, sport i tehničku kulturu.

Facebook Komentari