Iz stranke Možemo! Pula javnosti su se obratili s priopćenjem u vezi izgradnje filmskog studija na području kamenoloma Max u Puli, u nastavku prenosimo cijelo priopćenje.

S obzirom na učestale tvrdnje koje se plasiraju u medijima da je stranka Možemo! onemogućila izgradnju filmskog studija na području kamenoloma Max, ovim priopćenjem dajemo istinitu informaciju.

Mogućnost izgradnje filmskog studija u kamenolomu Max postoji od 2019. godine, odnosno od usvajanja 3. izmjena Urbanističkog plana uređenja Max Stoja. Zainteresiranog investitora ništa tada nije sprječavalo niti sprječava danas da filmski studio počne realizirati odmah.

Izvod iz važećeg UPU MAX:

Građevne čestice namijenjene gradnji građevina mješovite namjene M2 – pretežito poslovne u funkciji filmskog studija koje su u grafičkom dijelu plana list br. 4. ‘Način i uvjeti gradnje’ označene oznakama zone 3.1 i 3.2. moguće je ograditi kao jedinstvenu funkcionalnu cjelinu – jednom zajedničkom ogradom.”
Površina filmskog studija je u Planu obilježena crvenom bojom.

MOŽEMO! Pula

Facebook Komentari