Za izgradnju male zaobilaznice i groblja u Medulinu, Dječji vrtić Pomer, za prometnicu i kružni tok Kašteja u Medulinu, dogradnju škole, izgradnju sportske dvorane škole Dr. Mate Demarina, te za izgradnju igrališta i opremanje škole Općina Medulin je u tri posovne banke podigla šest kredita. Tim je pvodom prvi čovjek Medulina načelnik Općine Medulin Ivan Kirac i pročelnica upravnog odjela za financije i proračun Silvija Perica pokrenuli su postupke pregovora s bankama, koji su u konačnici doveli do smanjenja ukupnih kamata na kredite za više od 1,9 milijuna kuna.

Vijećnici su jednoglasno podržali prijedlog za smanjivanjem kamata. Predstojećim izmjenama i dopunama proračuna, ušteđeni iznos uložiti će se u realizaciju novih projekta.

Donošenju odluka o smanjivanju kamata prethodio je i uobičajeni Aktualni sat tijekom
kojeg su vijećnici postavljali pitanja o gradnji i ulaganjima u naseljima.

Na kraju Aktualnog sata sjednicu je zajedno s ostalim direktorima općinskih tvrtki i
ustanova napustio i dugogodišnji direktor Albaneža i Med eko servisa, Edo Krajcar,
kojem su se Predsjednik općinskog vijeća Vladimir Veljović i Načelnik Općine Medulin zahvalili na uspješnoj jedanaestogodišnjoj suradnji.

Edo Krajcar od 01. lipnja preuzima direktorsku funkciju u Vodovodu Pula, a kako će se općinski Albanež pripojiti Vodovodu.

Facebook Komentari