Turističko vijeće TZO Medulin je većinom glasova svih članova donijelo odluku kojom se za direktora Turističke zajednice općine Medulin, na mandat od četiri godine, imenuje Mihael Idžaković iz Medulina.

Predsjednik Turističke zajednice općine Medulin čestita novom direktoru i želi mu puno uspjeha u vođenju Turističke zajednice općine Medulin i daljnjem radu.

Facebook Komentari