U prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Buje održan je 12. sastanak Radne
skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku. Istarska županija je putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine osnovala Radnu skupinu za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku u veljači 2021. godine.

Na sastanku je gostovao Italo Rubino, koordinator studijske skupine Opservatorij
institucionalnog talijanskog jezika izvan Italije (OIIFI), koja djeluje u sklopu Mreže izvrsnosti institucionalnog talijanskog jezika pod okriljem Odjela za talijanski jezik Glavne uprave za pismeno prevođenje (DGT) pri Europskoj komisiji.

Koordinator OIIFI-ja je održao prezentaciju o pismenom prevođenju u institucijama EU-a, primjerima dobre prakse u provođenju višejezičnosti i njihovim mogućnostima primjene u Istarskoj županiji. Nakon prezentacije članovi su imali priliku pobliže se upoznati s politikom Europske komisije za kontrolu kvalitete prijevoda, koja počiva na upotrebi prijevodnih  memorija i sustavnom lektoriranju tekstova.

Budući da je sastanak u Bujama bio posljednje okupljanje Radne skupine u tekućem
mandatu, tijekom rasprave članovi skupine iznijeli su svoje prijedloge po pitanju daljnjeg
rada u sljedećem četverogodišnjem mandatu. Izražena je potreba za daljnjim stručnim i
jezičnim usavršavanjem prevoditelja zaposlenih pri jedinicama lokalne i regionalne
samouprave, u čemu OIIFI može dati značajan doprinos pružanjem informacija i spajanjem
stručnjaka iz raznih zemalja gdje se govori talijanski jezik radi razmjene znanja i iskustava.
“Za Istarsku županiju vrlo je važno biti aktivnom članicom studijske skupine OIIFI.

Naš je cilj uspostaviti plodonosnu suradnju sa stručnjacima lingvistima iz institucija EU-a, Italije, Slovenije i Švicarske radi razmjene mišljenja o jeziku te unaprijediti uporabu i kvalitetu institucionalnog talijanskog jezika u Istri”, izjavila je pročelnica Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije Tea Batel.

Krajem prošle godine održano je i predstavljanje Glosara upravne terminologije
Istarske županije, koji je izradila Radna skupina Istarske županije za ujednačavanje
terminologije na talijanskom jeziku.

Facebook Komentari