U organizaciji Javne ustanove Natura Histrica u pulskom Circolu održan je 1. Skup institucija Istarske županije u domeni zaštite prirode. Na skupu su sudjelovale i JU Nacionalni Park Brijuni, JU Kamenjak, JU Park Prirode Učka, CIM – Centar za istraživanje mora Rovinj, te Institut za poljoprivredu i turizam Poreč.

Skupom se želi predstaviti dosadašnji rad svih institucija za zaštitu prirode Istarske županije kao i njihove buduće aktivnosti. Na skupu je dogovorena zajednička suradnja na pripremi i kandidiranju EU projekata iz domene zaštite prirode. Te se raspravljalo se o klimatskim i ekološkim izazovima današnjice, kao i zelenoj tranziciji.

Budući da u Istri postoji nedostatan broj stručnjaka koji se bave pitanjima zaštite prirode, sudionici skupa su zaključili kako je nužna tijesna suradnja i sinergijsko djelovanje svih navedenih ustanova, te je dogovoreno da će u nadolazećem razdoblju susreti te vrste biti učestaliji u vidu bolje suradnje i aktivne zaštite na terenu.

 

Facebook Komentari