Zabrinut zbog prodaje statusa državljana EU-a, Parlament predlaže nova zajednička pravila za rješavanje brojnih problema povezanih sa stjecanjem državljanstva i boravišta ulaganjem.

Zastupnici su u srijedu usvojili izvješće o zakonodavnoj inicijativi u kojem pozivaju Komisiju da do kraja mandata podnese prijedlog na ovu temu. Obveza Komisije, Francuske, Njemačke, Italije, Ujedinjene Kraljevine, Kanade i SAD-a jest ograničiti pristup „zlatnim putovnicama” bogatim Rusima povezanima s vladom, istaknuto je tijekom rasprave na plenarnoj sjednici održane u ponedjeljak. Tekst je usvojen s 595 glasova za, 12 protiv i 74 suzdržana.

Zabrana „zlatnih putovnica”…

Parlament ističe kako su programi „stjecanja državljanstva ulaganjem”, putem kojih građani trećih zemalja dobivaju prava državljanstva u zamjenu za određeni iznos novca, protivni osnovnoj ideji građanstva Unije. Parlament opisuje praksu, koju provode Malta, Bugarska i Cipar, kao „oportunizam” kojim se prodaje nešto što nikada nije bilo zamišljeno da bude roba što se stavlja na tržište. Zahtjevi za državljanstvo bili su prihvaćeni čak i bez ispunjenih uvjeta, istaknuli su zastupnici te zatražili da se takva praksa, zbog rizika koji predstavlja, ukine.

…i reguliranje „zlatnih viza”

Uzimajući u obzir manji rizik koji predstavljaju programi „stjecanja boravišta ulaganjem”, Parlament traži da se pravilima EU-a doprinese borbi protiv pranja novca, korupcije i utaje poreza, uključujući:

· stroge provjere podobnosti (uključujući provjere članova obitelji podnositelja zahtjeva i izvora financijskih sredstava), obvezne provjere u bazama podataka EU-a i postupke provjere u trećim zemljama;

· obveze izvješćivanja za države članice, uključujući program „obavješćivanja i savjetovanja” kako bi se drugim državama članicama omogućilo da ulože prigovor;

· zahtjeve u pogledu minimalnog fizičkog boravka (za podnositelje zahtjeva) i aktivnog sudjelovanja, kvalitete, dodane vrijednosti i doprinosa gospodarstvu (za njihova ulaganja).

Najmanje 130 000 osoba steklo je u razdoblju između 2011. i 2019 državljanstvo ili boravište u EU-u ulaganjem pri čemu su države koje su koristile te programe ostvarile prihode u iznosu većem od 21,8 milijardi EUR. Programi stjecanja državljanstva ulaganjem postoje na Malti, u Bugarskoj (gdje je vlada podnijela prijedlog zakona o ukidanju programa) i na Cipru (gdje se obrađuju samo zahtjevi podneseni prije studenoga 2020. koji su već bili provjereni, prema tvrdnjama tamošnje vlade). Dvanaest država članica ima programe za stjecanje boravišta za investitore, a temelje se na različitim iznosima i mogućnostima ulaganja.

Zabrana putovnica i viza za ruske oligarhe

Parlament je pozdravio obvezu koju su najavile države članice da će poduzeti mjere za ograničavanje prodaje državljanstva Rusima povezanima s vladom u Kremlju. Pozvao je da ruske prijave budu odmah isključene iz EU programa stjecanja državljanstva i boravišta ulaganjem. Zastupnici su od EU vlada zatražili da preispitaju sve odobrene zahtjeve tijekom posljednjih nekoliko godina kako bi osigurale da „nijedan pojedinac iz Rusije s financijskim, poslovnim ili drugim vezama s Putinovim režimom ne zadrži svoje državljanstvo i pravo na boravak“. Dodatno, pozvali su Komisiju da zabrani pristup programu stjecanja državljanstva i boravka ulaganjima ruskim državljanima koji podliježu ciljanim EU sankcijama.

Fragmentirani sustav i uloga posrednika

Zastupnici osuđuju manjak opsežnih sigurnosnih provjera i postupaka provjere za obje vrste programa, dodajući da ne bi trebalo biti dopušteno podnositi uzastopne zahtjeve u različitim državama članicama. Države članice ne bi se trebale oslanjati na provjere koje provode nedržavni akteri. Parlament poziva da EU uvede visoku pristojbu na izvršena ulaganja sve do postupnog ukidanja „zlatnih putovnica”, a za „zlatne vize” trajno. Također traži od Komisije da izvrši pritisak na treće zemlje čiji državljani mogu putovati u EU bez vize da slijede taj primjer.

Imajući na umu da posrednici u takvim programima nisu transparentni niti ih se poziva na odgovornost, Parlament preporučuje zabranu njihova sudjelovanja u „stjecanju državljanstva ulaganjem” i donošenje „strogih i obvezujućih propisa” u pogledu njihove uloge u procesu „stjecanja boravišta ulaganjem”, uključujući i sankcije.

foto: schengenvisainfo

Facebook Komentari