Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline u tijeku je do 31. ožujka

S ciljem održavanja prepoznatljivog izgleda starogradske jezgre Rovinja, koji je dio identiteta i kulturno-povijesnog nasljeđa grada, Grad Rovinj već dugi niz godina sufinancira njihovu obnovu u suradnji s gradskim poduzećem „Rubini“ d.o.o.

U posljednje 4 godine gradsko poduzeće „Rubini“ pokrenulo je obnovu i sanaciju pročelja i krovova na 53 zgrade kojima upravlja, što samostalno što putem programa sufinanciranja kojeg provodi Grad.

I ove je godine raspisan Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline. U 2021. su putem Javnog poziva obnovljena su tako pročelja i krovovi zgrada na adresi Carera br. 26, Pekarska 12, Trg Campitelli 68, Carera 49, dok je zgrada na adresi E.de Amicis 24 obnovila krov.

Grad Rovinj je predmetne radove sufinancirao ukupnim iznosom od 59.496 kn, a izvodili su ih obrti i poduzeća Dinko Gradnja, Rovinj Gradnja, VB DOM i Femiks.
Tim se projektom nastoji poticati vlasnike zgrada da brinu o izgledu i očuvanju povijesnih zgrada starogradske jezgre te da naše arhitektonsko nasljeđe bude prikazano u svoj svojoj ljepoti.

Povijesne zgrade svjedoče o estetskoj i kulturnoj prošlosti našega grada, radi čega je očuvanje ove nezamjenjive baštine koja tvori prepoznatljiv karakter centra grada predmet javnog interesa. Upravo takvi programi pridonose revitalizaciji starogradske jezgre kako ona ne bi izgledala zapušteno i dotrajalo, već kako bi bila što ugodnija oku žitelja i posjetitelja.

«Očuvanje povijesno arhitektonskih resursa smatramo važnim i neizostavnim ulaganjem u sadašnjost i budućnost. Jedino njegovanjem vrijednosti naše povijesti i kulture možemo učiniti da ista bude na ponos i našim budućim generacijama koje jedino na našem primjeru mogu naučiti kako cijeniti korijene vlastite zajednice», izjavio je gradonačelnik Rovinja-Rovigno Marko Paliaga.
Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline u tijeku je do 31. ožujka, a sve su informacije u svezi natječaja kao i obrasci prijave dostupne na službenim internetskim stranicama Grada Rovinj-Rovigno, www.rovinj-rovigno.hr.

Facebook Komentari