U 2021. godini Ministarstvo kulture i medija RH raspisalo je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi u 2022. godini. Gradska knjižnica i čitaonica Pula je uz nabavu knjižnične i neknjižne građe na hrvatskom i talijanskom jeziku prijavila programe za razvojne projekte, akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti, digitalizaciju knjižnične građe i opremanje knjižničnog prostora. Za provođenje osnovne zakonske djelatnosti u 2022. godini Ministarstvo je osiguralo 410.000,00 kuna za nabavu knjižne i neknjižne građe te 15.000,00 kn za nabavu knjiga na talijanskom jeziku za Središnju knjižnicu Talijana u RH.

Prijavljeni programi i visina odobrenih financijskih sredstava navedeni su u nastavku:  

Program javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu za razvojne programe, akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti

·    Stručni skup „Digitalno u knjižnici: izazovi digitalne posudbe i digitalnih usluga“

Gradska knjižnica i čitaonica Pula  i Gradska knjižnica Umag pripremaju održavanje stručnog skupa pod nazivom „Digitalno u knjižnici: izazovi digitalne posudbe i digitalnih usluga“ koji će okupiti  izlaganja domaćih i stranih stručnjaka u području razvoja i implementacije digitalnih usluga u knjižnicama s posebnim naglaskom na digitalnu posudbu građe. Odobrena su sredstva Ministarstva u iznosu od 3.500,00 kn.

·    2. okrugli stol o poticanju čitanja kod djece i mladih zaČITAJ se!

Drugi okrugli stol zaČITAJ se! organizira se s ciljem populariziranja knjige i čitanja, razvoja publike te umrežavanja narodnih i školskih knjižnica i odgojno-obrazovnih ustanova. Stručni skup održat će se u Noći knjiga, a predstaviti će izlaganja i primjere dobre prakse vezanu uz razvoj čitateljske kulture djece i mladih. Odobrena su sredstva Ministarstva u iznosu od 6.000,00 kuna.

·    Edukativna akcija „Sadim – čitam – učim

Program uključuje edukaciju o urbanom vrtlarstvu i održivom razvoju te važnosti čitanja i informiranja s ciljem aktivnog uključivanja djece u stvaranje zdravog okruženja uz istovremeno stvaranje malog vertikalnog vrta u vanjskom prostoru Dječje knjižnice. Odobrena su sredstva Ministarstva u iznosu od 2.000,00 kuna.

·    10. Brazilski dani u Puli

Brazilski dani u Puli višednevna su manifestacija koju Gradska knjižnica i čitaonica Pula, u suradnji s dr. sc. Milanom Puhom i Hrvatskom maticom iseljenika, organizira s ciljem promicanja, širenja i očuvanja hrvatske tradicije i kulture. Osnovna ideja programa poticanje je vrednovanja identiteta, kulture i jezika te poticanje dijaloga kroz uzajamna druženja, susrete, povezivanje i suradnju, transfer znanja, razmjenu informacija i iskustava, kao i upoznavanja Brazila i njegovih specifičnosti, s naglaskom na hrvatsku iseljeničku zajednicu. Središnja tema 10. Brazilskih dana u znaku je 10-godišnje uspješne suradnje i prekooceanskih dijaloga Hrvatske i Brazila, predstavlja sažetak kulturnih i inih poveznica uz promišljanje o novim temama i izazovima. Odobrena su sredstva Ministarstva u iznosu od 2.500,00 kuna.

Program javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu za Gradnju, rekonstrukciju i opremanje kulturne infrastrukture

·    Preuređenje i reorganizacija prostora suterena Središnje knjižnice GKČ Pula

Knjižnica je prijavila na natječaj Ministarstva kulture i medija RH, završetak preuređenja odjela za djecu i mlade u Središnjoj knjižnici koji uključuje nabavku novih elemenata/namještaja za dječji odjel, akustične panele za upijanje buke, dodatne police za smještaj građe za mlade, uređenje niše ispod stepenica za igru te druge preinake. Za navedeni program Ministarstvo je odobrilo 100.000,00 kuna.

Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu za programe digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe

·    Virtualna zavičajna zbirka – nastavak projekta digitalizacije

Ministarstvo kulture i medija RH od 2009. godine financijski podržava digitalizaciju knjižnične zavičajne građe kroz projekt Virtualna zavičajna zbirka (ViZZ) s ciljem zaštite i prezentacije kulturne baštine iz fonda zavičajne zbirke. U 2022. za nastavak projekta odobreno je 15.000,00 kuna.

Facebook Komentari