Išli smo sedam milja, čuli smo udarac i brzo nakon toga smo potonuli. Dobro da smo nakon četri sata u moru svi ostali živi.

Facebook Komentari