Iz Grada Pule poručuju kako je krenulo e-savjetovanje za nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pule i Odluke o reguliranju prometa i opskrbe u pješačkim zonama, te zaustavljanju i parkiranju vozila radi opskrbe

Obavještavaju se svi zainteresirani da je s današnjim danom, 24. ožujka 2022. godine, a temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, započelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano za:

– Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Pule-Pola, te
– Nacrt prijedloga Odluke o reguliranju prometa i opskrbe u pješačkim zonama, te zaustavljanju i parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Pule-Pola.

Navedeno Savjetovanja provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno u razdoblju od 24. ožujka do zaključno 23. travnja 2022. godine.

Izrada ovih Odluka prvenstveno se temelji na težnji maksimalnog očuvanja integriteta kulturno-povijesne cjeline, u konkretnom slučaju uspostavom kvalitetnijeg, kontroliranog sustava prometovanja vozila u pješačkoj zoni, čija bi se provedba omogućila upravo njihovim usvajanjem.

Nacrtima prijedloga Odluka koji se upućuju u javno savjetovanje propisuju se ograničenja i zabrane prometamotornih vozila u pješačkim zonama (ulicama i trgovima u kojima postoji stalna zabrana ili ograničenje prometa vozila, a koje su navedene u istoj odluci), regulira način opskrbe, definiraju opskrbni punktovi i parkirališna mjesta za opskrbu, vrijeme, način i uvjeti za zaustavljanje i parkiranje vozila radi opskrbe na za to definiranim lokacijama, uvjeti za ishođenje odobrenja za ulazak u pješačku zonu i zonu ograničenog prometa, kao i cijene za ulazak.

U cilju pripreme i donošenja čim kvalitetnijih rješenja pozivaju se sve zainteresirane da se uključe u javno savjetovanje koje se nalazi na službenim web stranicama Grada Pule u rubrici e-Konzultacije (www.pula.hr) te unutar roka predviđenog za provedbu javnog savjetovanja dostave svoja mišljenja, primjedbe i/ili prijedloge na izložene Nacrte Odluka.

 

Facebook Komentari