Objavljena je nova anketa po pitanju mišljenja građana o gradnji hotela na Valkanama u prostoru starog kamenoloma. Anketu  je provela agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja IPSOS.

Prema objavljenim rezultatima 58,3% stanovnika Pule podržava izgradnju hotela, dok je njih 34.4% protiv, a bez odgovara je 7.3% građana.

Anketa je provedena nakon što su se građani imali prilike upoznati s projektom tj. nakon javne prezentacije idejnog rješenja Hotela Valkane koje je izradio arhitektonski studio 3LHD.

Istraživanje nadalje pokazuje kako  56,6% građana smatra da je zahtijevanje referenduma o izgradnji hotela na Valkanama politička igra i skupljanje političkih poena, dok njih 30,9% vjeruje kako se radi o stvarnoj brizi za građane te 12,5% ne zna.

Ispitivanje stavova građana za tvrtku Hotel Valkane provela je agencija IPSOS od 23. do 27. svibnja 2022. godine, na reprezentativnom uzorku od 600 ispitanika starijih od 18 godina s prebivalištem u Gradu Puli.

Facebook Komentari