Pučka pravobraniteljica navodi: “U Izvješću za 2019. godinu preporučili smo Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, da zabrani primjenu MBO tehnologije u svim CGO-ima i unaprijedi procjenu utjecaja na zdravlje u studijama izvedivosti za CGO-e.”

Moje je mišljenje da pučka pravobraniteljica nije kompetentna komentirati tehnologije za obradu otpada a nepoznavanje materije vidi se i u dijelu u kojem kaže da se treba unaprijediti procjena utjecaja na zdravlje u studijama izvedivosti.

Naime, MBO tehnologija koristi se u cijeloj EU i jedna je od najčešćih tehnologija za zbrinjavanje otpada. Alternativa je spaljivanje ili, u zadnje vrijeme, uplinjavanje. Utjecaj na zdravlje ne procjenjuje se u studijama izvedivosti nego u Studijama o utjecaju na okoliš.
Mislim da se studije o utjecaju na okoliš rade površno i slažem se da u njima utjecaj na zdravlje treba biti dobro obrađena što u Studiji koja je rađena za ŽCGO nije učinjeno.

Istarska županija u proračunu za 2021. predvidjela je i uplatila ZZJZIŽ 200.000 kn, a u proračunu za 2022. predviđeno je dodatnih 176.000 kn za izradu i praćenje utjecaja rada Kaštijuna d.o.o. na zdravlje i okoliš. Na web stranici ZZJZIŽ nisam uspjela naći rezultate te studije pa bi bilo dobro pitati ZZJZ IŽ o rezultatima i javnoj prezentaciji tih rezultata.

Slažem se da Kaštijun i sva MBO postrojenja mogu imati negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi ukoliko postrojenje ne radi u skladu sa zadanim parametrima i kapacitetom za koji je projektiran.

CGO-i koji imaju MBO tehnologiju puno su bolje rješenje od odlagališta otpada ali ona će biti onoliko dobra koliko će se korisnici biti usklađen sa zakonom u smislu količina otpada i sastava otpada koji dolazi u takve centre. Fokus institucija i inspekcija trebao bi biti usmjeren na komunalna društva i JLS u smislu kontrole poštivanja hijerarhije u gospodarenju otpadom.

Svaka ljudska djelatnost više ili manje ima negativan utjecaj na okoliš i nadam se da će grad Pula postaviti više mjernih stanica za kontrolu kvalitete zraka kako bismo imali stvarinu sliku o utjecaju pojedinih postrojenja na zdravlje ljudi a jedan od prioriteta je postavljanje mjerne postaje na Stoji zbog učestalih pritužbi građana na onečišćenje iz tvornice cementa.

Kaštijun je sa novom upravom radi u potpunosti u skladu sa zakonima i dobrom praksom i nema negativan utjecaj na zdravlje okolnog stanovništva ali svakako treba i dalje obavljati mjerenja i ispitivanja a to je zadatak Zavoda za javno zdravstvo IŽ.

Facebook Komentari