Lučka kapetanija Pula izvijestila je Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o površinskom onečišćenju mora i morskog okoliša ugljikovodicima, kod Ližnjana.

Dojava o onečišćenju u LK Pula zaprimljena je jutros, 13. studenoga u 08.26 sati posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Rijeka, o čemu je pulska Kapetanija izvijestila sve nadležne službe resornog Ministarstva.

Službenici pulske Kapetanije odmah po dojavi izvršili su terenski nadzor, kojim su ustanovili površinsko onečišćenje mora i morskog okoliša ugljikovodicima (trenutno nepoznatog tipa) na poziciji između Rta Uljeva i južnog dijela uvale Kuje, na području Ližnjana.

Nakon dovršenog terenskog nadzora iz LK Pula o događaju su obavješteni članovi Županijskog operativnog centra Istarske županije (ŽOC).

Trenutni vremenski uvjeti na području onečišćenja izuzetno su nepovoljni (vjetar jačine oko 30 čvorova, i valovi visine oko 1 metar), stoga će aktivnosti na uklanjanu onečišćenja započeti po smirivanju nevremena.

Lučka kapetanija Pula u suradnji s drugim službama nadležnima za postupanje u slučajevima onečišćenja mora i morskog okoliša provodi očevidne i istražne radnje, s ciljem utvrđivanja uzroka onečišćenja i točne količine izlivenog polutanta.

Facebook Komentari