Slijedom mnogobrojnih upita građana, zašto se usred zelene zone, na lokaciji iznad Marine Verude, odjednom gradi stambeno naselje, iz Grada Pule su provjerili kako je do toga došlo i odlučili obavijestiti javnost.

Jedan od vrlo štetnih oblika političke korupcije u našem gradu bio je vezan uz prostorno planiranje i razne malverzacije sa zemljištima. Predstavnici gradske vlasti omogućavali su ostvarenje interesa pojedinaca, nauštrb javnog interesa,  putem utjecaja na izmjene prostornih planova i odlukama usvojenima na Gradskom vijeću.

Tako su se pravila kreirala prema potrebama pojedinaca i njihovih privatnih interesa. Time se korupcija ozakonjivala.  Posljedice – neprimjerenu gradnju i devastaciju obalnog područja vidimo u našem gradu na svakom koraku. 

Kao nova gradska vlast, moramo se nositi s posljedicama koruptivnog ponašanja prethodne gradske vlasti. 

Radi se o katastarskim česticama 4739/1 površine 5000 m2 i 4739/10 površine 4724 m2.

 

U Generalnom urbanističkom planu Grada Pule iz 2008. godine („Službene novine“ Grada Pule br. 5a/08) namjena predmetne lokacije je bila Zaštitna zelena površina (Z).

Amandamani za promjenu

IZVADAK IZ GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA PULE

(„Službene novine“ Grada Pule br. 5a/08)

2012. godine tadašnji Potpredsjednik Gradskog vijeća g. Ardemio Zimolo uputio je Gradskom vijeću Amandman u kojem predlaže „doradu planskog rješenja uz lokaciju hotela u Marini Veruda na način da se planira nova zona mješovite namjene (M) u cilju stvaranja planskih pretpostavki za realizaciju pratećih sadržaja.“ (prilog 1 – Amandman). Možda to i ne bi bilo neobično da se radi o gradskom ili državnom zemljištu, ali obje parcele su bile u privatnom vlasništvu 5 osoba.

Gradsko vijeće je usvojilo Amandman i po zakonskoj proceduri 2014.g. je izmijenjen GUP  te je na predmetnoj lokaciji planirana Mješovita stambeno-poslovna, javna i društvena namjena (M)

IZVADAK IZ GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA PULE

(„Službene novine“ Grada Pule br. 5/14)

Izrada prometnice

Tu pogodovanju i razbacivanju  javnim novcem nažalost nije kraj. Obzirom da ta lokacija nije imala pristupnu prometnicu, koja je uvjet da se parcela smatra građevinskom, 2018. godine tadašnji Pročelnik odjela za prostorno planiranje g. Giordano Škuflić naručuje izradu Građevinskog projekta prometnice u 2 faze. Grad Pula projekte je platio  oko 190.500,00 kn + PDV i   16.07.2019. godine g. Škuflić izdaje  Građevinsku dozvolu za cestu (prilog 3-  Građevinska dozvola faza I i II).

Uvidom u projekte svakome je jasno da ta cesta vodi isključivo do predmetnih privatnih parcela, da Grad Pula nije imao nikakvog interesa planirati i financirati te projekte, kao i da neće biti ništa od „realizacije raznih dodatnih sadržaja uz lokaciju hotela u cilju unapređenja ponude“ što je bilo obrazloženje za spornu prenamjenu (prilog 4- grafički prikaz prometnice I i II)

Jedini koji su profitirali su vlasnici zemljišta, kojem je tako vrijednost sa 10 EUR/m2 skočila na minimalno 300 EUR/m2, što za 10.000m2  iznosi vrtoglavih 3 milijuna eura. I tako su vlasnici, u naizgled zakonskoj proceduri, a uz pomoć g. Zimola, Gradskog vijeća i g. Škuflića unaprijedili svoje džepove za nekoliko milijuna eura.

Već mjesec dana nakon dobivanja dozvole za cestu vlasnici su prodali prvu parcelu tvrtki Tehnomont d.d., a početkom 2021.g i drugu parcelu tvrtki Promel d.o.o.

Nezavisna lista Filipa Zoričića

Možemo! Pula

 SDP

Facebook Komentari