Iako se administraivna granica poluotoka prostire na 2.820 četvorna kilometara (hrvatskog dijela Istre), ne postoji mjesto gdje bi se više mogao pa bar i privrememeno odlagati komunalni otpad.

Nakon što je prostor Kaštijuna određen za Županijski centar za odlaganje otpada, deset gradova i trideseti i jedna istarska općina proglašeni su vodozaštitnim područjima tako da više niti teoretski nije moguće odlagati komunalni otpad, osim na Kaštijunu.

Vješt je to manevar kako više ne bi bilo alternative postojećem Kaštijunu i kako bi svi prali ruke u budućnosti kada se shvati da su možda tehnologija i lokacija krivo procijenjeni.

Valja podsjetiti kako je grčka tvrtka u ime i za račun EU-a izgradila ŽCGO te da je nakon višekratih prekoračenja rokova završetka gradnje i puštanja u pogon, Kaštijun jedva dobio uporabnu dozvolu. Danas je jasno i zašto.

Kako je moguće da jedna obična plastična vodilica zaustavi pogon na osam tjedana na početku turističke sezone. Radi se o “jeftinom” dijelu koji prouzročuje super skupi kvar tako što popucaju kablovi na kranu koji bi trebali stajati unutar obične plastične vodilice čija je glavna i jedina zadaća zaštita tih kablova. Sva ostala sofisticirana tehnologija koju Kaštijun ima ništa ne vrijedi bez jedne obične plastične vodilice.

I tako smo opet na početku samo sa skupim kvarom u najgore moguće vrijeme. Otvoreno odlagalište teoretski može narednih mjesec dana primati otpad koji će se na skupi način morati tretirati i koji će dalje generirati tko zna što. Smrad bi mogao biti i najbenigniji nus proizvod zadnje pogonske havarije. 

Kako javlja pulski gradonačelik Filip Zoričić, sudski vještak i trebao do početka slijedećeg tjedna utvrditi kvar nakon čega će biti poznati uzroci i potrebne aktivnosti na uklanjanju oštećenja do pune funkcionalnosti krana.

U rješavanje ovog gorućeg roblema uključio se i istarski župan Boris Miletić koji poručuje kako zajedno moramo riješiti problem, kojeg zajedno nismo niti kreirali. I tako sve u krug.

Dok Civilni nadzor i Općina Medulin zajedno sa stanovnicima općine traže izmještanje Kaštijuna drugi istarski gradovi i općine peru ruke od odgovornosti i zajedničkog dugoročnog rješenja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Facebook Komentari