U pulskoj Komunalnoj palači održan je zajednički operativni sastanak gradonačelnice Pazina Suzane Jašić, gradonačelnika Poreča Lorisa Peršurića, Rovinja Marka Paliage, Umaga Vilija Bassanesea i Buja Fabrizija Vižintina te gradonačelnika Pule Filipa Zoričića i župana Borisa Miletića. 

Razgovaralo se o mjerama koje će se poduzeti ove ljetne sezone, problemu sastava otpada koji se predaje u ŽCGO Kaštijun, financijskom stanju te restrukturiranju poslovnih udjela trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.

Postignut je konsenzus o važnosti boljeg odvajanja biootpada u ukupnoj masi miješanog komunalnog otpada koji stvara neugodne mirise te opterećuje tehničku operativnost pogona za obradu otpada.

U tijeku je natječaj za zbrinjavanje viškova miješanog komunalnog otpada tijekom povećanog preuzimanja u ljetnoj sezoni te će se naredni sastanak održati nakon 5. travnja, po završetku natječaja.

Planirano je preuzimanje iz svih šest pretovarnih stanica: Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag.

Facebook Komentari