Pored središnjeg gradskog centra na području starog grada te gradskog centra u južnom dijelu grada Grad Pula želi uspostaviti i svojevrstan „treći gradski centar“ u sjevernom dijelu grada kojeg bi činila i zona Vallelunga. Kako bi se kvalitetno izradilo rješenje za zonu Vallelunga, potpisivan je ugovor između Grada Pula – Pola i Fakulteta Arhitekture u Zagrebu te uglednog arhitekta doc. dr. sc. Žunić Alena, mag.ing.arh.

Prvu fazu čini obnova i stavljanje u funkciju dviju građevina unutar zone – Poduzetničko inovacijski centar (PIC). U okviru potpisanog ugovora izradit će se idejno arhitektonsko rješenje, a provedba je planirana u sklopu ITU mehanizma urbanog područja Pula za što je osigurano sufinanciranje u iznosu od dva milijuna eura bespovratnih sredstava.

„Pulski Inovacijski Centar (PIC)  predstavlja jednu od značajnijih brownfield lokacija na području grada koja je danas zapuštena, ali predstavlja iznimno vrijedan prostorni resurs. Vallelungu vidimo u pravcu razvoja inovativnih tvrtki, ljudskog kapitala, infrastrukture, napredne industrije“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Konkretne aktivnosti koje obuhvaćaju detaljnu analizu potencijala prostora već su provedene te se intenzivno radi na daljnjem razvijanju projektnih rješenja čije se dovršenje očekuje tijekom srpnja ove godine.

Idejnim arhitektonsko urbanističkim rješenjem namjerava se urbanistički postaviti temelje cjelokupnog područja koje obuhvaća oko 250 tisuća četvornim metara i veliki broj postojećih građevina te iznimno vrijedan zeleni fond.

Facebook Komentari