Centar podrške osim starijoj populaciji i osobama s invaliditetom, pružat će usluge podrške i informiranja iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i beskućnicima, djeci, ovisnicima, psihički bolesnim osobama, nezaposlenim osobama.

Centar će raditi od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, te će telefon 052 521 522 i web biti u funkciji od 21. studenog 2022. godine.

Radi se o inovativnoj socijalnoj usluzi razvijenoj na Urbanom području Pula s ciljem pružanja socijalne usluge savjetovanja i pomaganja te organiziranja različitih aktivnosti i psihosocijalne podrške. Centar objedinjava sve pružatelje socijalnih i zdravstvenih usluga s područja gradova Pule i Vodnjana, te općina Medulin, Marčana, Ližnjan, Svetvinčenat i Barban, kako bi se što učinkovitije pružile informacije korisnicima.

“Uz marljiv rad došli smo do cilja, a to je otvaranje samog Call centra. Broj telefona 052 521 522 bit će dostupan od 21. studenog 2022. godine kad će i sam Centar započeti s radom. Centar će primarno pružati informiranje i savjetovanje, ali i povezivanje pružatelja usluga s krajnjim korisnicima” istaknula je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Grada Pule Ivana Sokolov te pojasnila kako im je želja da korisnici što brže dođu do informacije, dobiju savjet i na kraju uslugu koja im je potrebna.

 

U sklopu projekta CP521 izvršena je katalogizacija i standardizacija postojećih socijalnih i zdravstvenih usluga, a pružatelji usluga (ustanove i udruge civilnog društva s područja socijalne skrbi i zdravstva) povezani su s krajnjim korisnicima. Na ovaj način, uz pomoć djelatnika, omogućena je veća dostupnost informacijskih kanala, komunikacijskih i medijskih sadržaja osobama s invaliditetom, starijim osobama i njihovim obiteljima.

Djelatnici su educirani za rad s ranjivim skupinama, te kroz rad informiraju javnost o problemima ranjivih skupina i važnosti aktivnog uključivanja istih u zajednicu. Projektni prijedlog prijavljen je od strane Grada Pule uz podršku ostalih gradova i općina s urbanog područja Pula. Vrijednost projekta je 2,5 milijuna kuna, te se radi o bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Centar podrške 521

ITU Mehanizam, Europski socijalni fond – ESF, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, Specifični cilj 9.i.1. – Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina u Urbanom području Pula

Nositelj projekta je Grad Pula. Partneri na projektu su Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre-Pula. Ukupna vrijednost projekta: 2.684.263,48 kn

Ostvarena vrijednost projekta odlukom Ministarstva je 2.563.680,34 kn. Stopa sufinanciranja EU 100%. Razdoblje provedbe projekta 25.05.2021. – 25.05.2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Facebook Komentari