Na javni poziv koji je bio raspisan 11. ožujka 2022. godine prijavilo se 13 nakladnika  koji su predložili provođenje ukupno 28 programskih sadržaja. U petak, 6. svibnja pulski gradonačelnik potpisao je ugovore o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini.

Facebook Komentari