Grad Pula podsjeća građane i pravne osobe s prebivalištem u Puli da do 28. veljače 2022. godine mogu dostaviti prijedloge kandidata kojima bi se kao zaslužnim osobama uručila javna priznanja Grada Pule u ovoj godini.

Nagrada Grada Pule dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom i posebnim uspjesima u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći, dali značajan doprinos razvitku i ugledu Grada.

Grb Grada Pule dodjeljuje se pojedincima za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe ostvarene u prethodnoj, 2021. godini.

Povelja Grada Pule dodjeljuje pravnim osobama, trgovačkim društvima, ustanovama ili udrugama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu.

Povelja „Počasni građanin Grada Pule“ dodjeljuje se kao posebna počast pojedincima koji nisu stanovnici Pule, ali su svojim osobnim doprinosom zadužili grad Pulu i njegove građane, značajno pomažući napredak i razvoj grada Pule te suradnju s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu.

Prijedlog kandidata mora biti potpisan od predlagatelja, obrazložen i po mogućnosti popraćen dokumentacijom kojom se dokazuju navodi iz prijedloga i obrazloženja.

Prijedlozi se podnose do ponedjeljka 28. veljače 2022. godine i to na adresu:

GRAD PULA-POLA, Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja,

52100 PULA, Forum 1.

Dodjela najviših gradskih priznanja tradicionalno se održava 5. svibnja na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Pule.

 

Grad Pula

Facebook Komentari